• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Головна

Журнал «Радіофізика та електроніка» (РФЕ) щоквартальний науковий журнал Національної академії наук України, що рецензується.
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації: КВ № 15017-3889ПР від 16.03.2009.
Статті РФЕ присвячені сучасним проблемам радіофізики та електроніки і містять результати фундаментальних та прикладних досліджень, описи розроблених методів досліджень, апаратури і практичного використання.
Журнал РФЕ призначено для фахівців, що працюють в галузі радіофізики і електроніки, а також аспірантів і студентів старших курсів.

ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)
Abbreviated key title: Radiofiz. Elektron.

DOI: https://doi.org/10.15407/rej

Веб-сайт журналу: http://re-journal.org.ua
Мова видання: російська, українська, англійська
Засновники:  Національна академія наук України,

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України

Видавець: Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

Том 23, № 4 (2018)

Зміст

Radiofiz. elektron. 2018, 23(4)
DOI: 
https://doi.org/10.15407/rej.2018.04