• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Головна

 

Журнал «Радіофізика та електроніка» (РФЕ) щоквартальний науковий журнал Національної академії наук України було засновано у 1996 р. як збірник.
У 2009 р. РФЄ було перетворено на журнал, що видавався до 2022 р.
Свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації: КВ №15017-3889 ПР від 16.03.2009, перереєстрація: КВ № 23825-13665ПР від 15.03.2019.

ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)
Abbreviated key title: Radiofiz. Elektron.

DOI: https://doi.org/10.15407/rej

Веб-сайт журналу: http://re-journal.org.ua
Мова видання: українська, англійська
Засновники: Національна академія наук України,
                     Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України
Видавець:    Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України

Видавничій дім "Академперіодика" у 2019 - 2021 р.р. здійснював тиражування журналу в межах Програми підтримки журналів НАН України.

Статті РФЕ присвячені сучасним проблемам радіофізики та електроніки і містять результати фундаментальних та прикладних досліджень, описи розроблених методів досліджень, апаратури і практичного використання.
Журнал РФЕ призначено для фахівців, що працюють в галузі радіофізики і електроніки, а також аспірантів і студентів старших курсів.
У ньому публікуються орігінальні та оглядові роботу з основних проблем мікрохвильової електродинаміки, фізики твердого тіла та плазми, радіолокації, дослідження поверхні Землі, атмосфери та ближнього космосу радіофізичними методами, мікрохвильової та терагерцової техніки, електроніки (в тому числі квантової), біофізики.

 

Журнал РФЕ було включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), в якому рекомендується публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з фізико-математичних наук, спеціальності 104" – Фізика та астрономія", 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали" (Наказ Міністерства науки та освіти України № 409 від 17.03.2020).
Реестр наукових фахових видань України

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

Том 26, № 4 (2021)

Зміст

Radiofiz. elektron. 2021, 26(4)
DOI:  
https://doi.org/10.15407/rej2021.04