• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Головна

 

Журнал «Радіофізика та електроніка» (РФЕ) щоквартальний науковий журнал Національної академії наук України, що рецензується.
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації:
КВ № 23825-13665ПР от 15.03.2019.

ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)
Abbreviated key title: Radiofiz. Elektron.

DOI: https://doi.org/10.15407/rej

Веб-сайт журналу: http://re-journal.org.ua
Мова видання: російська, українська, англійська
Засновники:  Національна академія наук України,
                      Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України

Видавничій дім "Академперіодика" від 2019 р. здійснює тиражування журналу в межах Програми підтримки журналів НАН України.

Статті РФЕ присвячені сучасним проблемам радіофізики та електроніки і містять результати фундаментальних та прикладних досліджень, описи розроблених методів досліджень, апаратури і практичного використання.
Журнал РФЕ призначено для фахівців, що працюють в галузі радіофізики і електроніки, а також аспірантів і студентів старших курсів.
У ньому публікуються орігінальні та оглядові роботу з основних проблем мікрохвильової електродинаміки, фізики твердого тіла та плазми, радіолокації, дослідження поверхні Землі, атмосфери та ближнього космосу радіофізичними методами, мікрохвильової та терагерцової техніки, електроніки (в тому числі квантової), біофізики.
РФЕ входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом № 996 от від 11.07.2017 Міністерства науки та освіти України, в яких рекомендується публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки),

URL: http://resources.ukrintei.ua/refer/view/5b1925e27847426a2d0ab625.

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

Том 25, № 2 (2020)

Зміст

Radiofiz. elektron. 2020, 25(2)
DOI: