• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ПОРІВНЯННЯ ДОВГОТРИВАЛИХ АНТАРКТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШУМАНІВСЬКОГО РЕЗОНАНСУ З РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗРАХУНКІВ НА ОСНОВІ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ ОТD-МОДЕЛІ

Яцевич, ОІ, Ніколаєнко, ОП, Швець, ОВ, Колосков, ОВ, Буданов, ОВ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
Радіоастрономічний інститут НАН України

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Ак. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: yal75@mail.ru

Радіоастрономічний інститут НАН України
вул. Червонопрапорна, 4, Харків, 61002, Україна

https://doi.org/10.15407/rej2016.04.030
Рубрика: РАДИОФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА И ПЛАЗМЫ
Мова: Russian
Анотація: 

Організація безперервних спостережень шуманів-ського резонансу (ШР) відкриває широкі можливості постійного моніторингу нижньої іоносфери і світових гроз. Методи моніторингу грозової активності з використанням ШР розроблено детально тільки для точкових джерел. Однак існуючі моделі занадто спрощено описують джерела випромінювання. У зв’язку з цим великого значення набуває розробка напівемпіричних моделей джерел, в яких розподіл інтенсивності за-дається на основі даних супутникових спостережень світових гроз. У роботі проводиться порівняння довгострокових експериментальних даних ШР, накопичених на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», з результатами розрахунків ШР у двокомпонентній ОТD-моделі, яке показало, що модель, незважаючи на докладне задання розподілу грозових джерел за даними оптичних спостережень з космосу, узгоджується з експериментом лише частково. На добовому часовому масштабі двокомпонентна OTD-модель досить добре відображає положення основного максимуму світових гроз і їх інтенсивність, проте положення індивідуальних джерел описується недостатньо точно для адекватного подання добових варіацій пікових частот. Модель досить добре описує річні і міжрічні варіації пікової частоти магнітної компоненти. Показано, що міжрічні варіації пікових частот можна пояснити зміною висоти іоносфери і дрейфом джерел від року до року, а довготривалий дрейф пікової частоти пов’язаний з модифікацією іоносфери протягом сонячного циклу.

Ключові слова: грозова активність, модель джерела світових гроз, пікова частота, шуманівський резонанс

Стаття надійшла 31.08.2016
PACS     94.20.Ws
УДК 550.388.2:537.87
Radiofiz. elektron. 2016, 21(4): 30-39
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Balser M. Observation of Earth – Ionosphere Cavity Resonances / M. Balser, C. A. Wagner // Nature. – 1960. – 188, N 4731. – P. 638–641.
 2. Nelson P. H. Ionospheric Perturbations and Schumann Resonance Data: Ph. D. Diss. MIT / P. H. Nelson. – Cambridge: Mass., 1967. – 127 p.
 3. Decrease of the first Schumann resonance frequency during solar proton events / V. C. Roldugin, Ye. P. Maltsev, G. A. Petrova, A. N. Vasiljev // J. Geophys. Res. – 2001. – 106, N 18. – P. 555–562.
 4. Обнаружение расщепления собственных частот шумановских резонансов / А. П. Николаенко, Л. М. Рабинович, А. В. Швец, А. Ю. Щекотов // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2002. – 7, № 3. – С. 498–508.
 5. Global frequency and distribution of lightning as observed from space by the Optical Transient Detector / H. J. Christian, R. J. Blaceslee, D. J. Boccippio et al. // J. Geophys. Res. – 2003. – 108, Iss. D1. – P. ACL 4-1– ACL 4-15.
 6. 11-year solar cycle in Schumann resonance data as observed in Antarctica / A. P. Nickolaenko, A. V. Koloskov, M. Haya-kawa et al. // Sun and Geosphere. – 2015. – 10, N 1. – P. 39–49.
 7. Monitoring of low frequency fields at the Ukrainian Antarctic station / A. V. Koloskov, V. G. Bezrodny, O. V. Budanov, Yu. M. Yampolsky // Report at the 1stUkrainian Conf. “Electro-magnetic Methods of Environmental Studies” (EMES’12). – Kharkov, 2012.
 8. Поляризационный мониторинг шумановских резонансов в Антарктике и восстановление характеристик мировой грозовой активности / А. В. Колосков, В. Г. Безродный, О. В. Буданов и др. // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. – 10, № 1. – С. 11–30.
 9. Яцевич Е. И. Суточные и сезонные вариации интенсивностей и пиковых частот трех первых модов шумановского резонанса / Е. И. Яцевич, А. П. Николаенко, О. Б. Печеная // Изв. вузов. Радиофизика. – 2008. – 51, № 7. – С. 585–596.
 10. Двухкомпонентная модель шумановского резонансного сигнала / Е. И. Яцевич, А. П. Николаенко, А. В. Швец, Л. М. Рабинович // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2005. – 10, № 2. – С. 224–232.
 11. Pechony O. Schumann Resonances: interpretation of local diurnal intensity modulations / O. Pechony, C. Price // Radio Sci. – 2007. – 41, Iss. 2. – RS2S05 (8 p.).
 12. Nickolaenko A. P. Model variations of Schumann resonance based on OTD maps of the global lightning activity / A. P. Nickolaenko, O. Pechony, C. Price // J. Geophys. Res.: Atmospheres. – 2006. – 111, N D23102. – 9 p.
 13. Mushtak V. C. ELF propagation parameters for uniform models of the Earth-ionosphere waveguide / V. C. Mushtak, E. R. Williams // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. – 2002. – 64, Iss. 18. – P. 1989–2001.
 14. Nickolaenko A. P. Universal and local time components in Schumann resonance intensity / A. P. Nickolaenko, M. Hayakawa // Ann. Geophys. – 2008. – 26. – P. 813–822.