• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Сontents № 1, 2021

 

Radiofiz. elektron. 2021, 26(1)

RADIOWAVE PROPAGATION, RADIOLOCATION AND REMOTE SENSING 

 
Velichko S.A., Matveev А.Ya., Bychkov D.M., Ivanov V.K., Tsymbal V.N., Gavrilenko O.S.
Language: ukrainian
Radiofiz. elektron. 2021, 26(1): 3-11
Abstract | Full text (PDF)
 
Gorobets’ V.M., Sinits’kiy V.B., Khomenko S.І.
Language: ukrainian
Radiofiz. elektron. 2021, 26(1): 12-19
Abstract | Full text (PDF)
 
Sinitsky V.B.

 

 
Polevoy S.Yu., Kharchenko G.O., Tarapov S.I., Kravchuk О.O., Kurselis K., Kiyan R., Chichkov B.N., Slipchenko N.I.
Language: english
Radiofiz. elektron. 2021, 26(1): 28-34
Abstract | Full text (PDF) 
 
 
 
 
Dzyubenko M.I., Kolenov I.V., Pelipenko V.P., Dakhov N.F., Degtyarev A.V.
Language: ukrainian
Radiofiz. elektron. 2021, 26(1): 41-48
Abstract | Full text (PDF) 
 
Lavrinovich O.A., Cherpak M.T.