• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Редакційна колегія

 

Склад редакційної колегії журналу розглянуто и схвалено на засіданні Вченої ради Інституту радіофізики та електроніки ім.. О.Я. Усикова НАН України (Протокол № 3 від 14.03.2019 р.)

Затверджено на засіданні Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України (Протокол № 4 від 24.04.2019 р.)

Контактна інформація

Головний редактор

Заступники головного редактора

Відповідальний секретар

Члени редакційної колегії

Міжнародна редакційна рада