• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Індексування/реферування

Англомовні версії статей публікуються в журналі “Telecommunications and Radio Engineering” (видавництво Begell House, Inc., NY, USA; http://www.begellhouse.com ).

РФЕ включено до каталогу періодичних видань передплатного агентства “УКРІНФОРМНАУКА”,
URL: http://u-i-n.com.ua/ru/catalog_main/63.

РФЕ включено до міжнародної системи цитування CrossRef (https://www.crossref.org/), котра з 2015 р. присвоює науковим публікаціям журналу цифрові ідентифікатори DOI. РФЕ надано індекс
DOI:  https://doi.org/10.15407/rej.

РФЕ індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar,
URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Fh1YT5YAAAAJ&view_op=list_works.

РФЕ розміщено у рейтинговому списку системи «Бібліометрика української науки»,
URL: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals.

Видання РФЕ представлене у національних системах реферування: