• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Індексування/реферування

 

Англомовні версії статей публікуються в журналі “Telecommunications and Radio Engineering” (видавництво Begell House, Inc., NY, USA).

РФЕ включено до каталогу періодичних видань передплатного агентства “УКРІНФОРМНАУКА”.
 

З 2015 р. науковим публікаціям РФЕ агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).

Журналу РФРА надано індекс DOI https://doi.org/10.15407/rej

РФЕ індексується в міжнародних наукометричних базах даних:

РФЕ розміщено у рейтинговому списку системи «Бібліометрика української науки».

Видання РФЕ представлене у національних системах реферування:

  • базі даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського “Наукова періодика України”,
  • загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»),
  •  науковій електронній бібліотеці періодичних видань України (NASPLIB).