• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 1028-821X (Online)
ISSN 2415-3400 (Print)

Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 163 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2018
Миценко IМ, Халамейда ДД. ІМПУЛЬСНИЙ ЛОГАРИФМІЧНИЙ ПIДСИЛЮВАЧ З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ПОСИЛЕННЯ У ДIАПАЗОНI ЧАСТОТ ВІД 1 МГЦ ДО 8 ГГЦ. 2018 ;23(1):4-9.
Педенко ЮО. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ MATRIX PENCIL ДЛЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ МІСЦЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НАД ЗБУРЕНИМ МОРЕМ. 2018 ;23(1):10-18.
Пузанов ОО. ДВОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОГО ОПОРУ ФАКЕЛЬНОГО РОЗРЯДУ В РАМКАХ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ СХЕМИ М. С. НЕЙМАНА, ДОПОВНЕНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ РОЗРЯДУ. 2018 ;23(1):61-70.
Ніколаенко ОП, Галюк ЮП, Хайакава М. ЗБУРЕННЯ ПЕЛЕНГУ ДЖЕРЕЛА В РЕЗОНАТОРІ ЗЕМЛЯ–ІОНОСФЕРА З НЕОДНОРІДНІСТЮ ДЕНЬ–НІЧ. 2018 ;23(2):212-38.
Чернишов ММ, Панченко ОЮ, Писаренко ВМ, Алкхавалдех МАФ, Умяров КТ. КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. 2018 ;23(1):82-88.
Ситнік ОВ, Почанін ГП, Масалов СО, Рубан ВП, Холод ПВ. МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ ВІДЕОІМПУЛЬСНИМ РАДАРОМ. 2018 ;23(2):39-47.
Кудінцева ІГ, Галюк ЮП, Ніколаєнко ОП, Хайакава М. МОДИФІКАЦІЇ ПРОВІДНОСТІ СЕРЕДНЬОЇ АТМОСФЕРИ ПІД ЧАС РАПТОВИХ ІОНОСФЕРНИХ ЗБУРЕНЬ ТА ЗМІНИ ПІКОВИХ ЧАСТОТ ШУМАНІВСЬКОГО РЕЗОНАНСУ. 2018 ;23(1):19-33.
Мачехін ЮП, Курський ЮС, Гнатенко ОС, Ткаченко ВА. НАДВИПРОМІНЮВАННЯ НАНОЛАЗЕРІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУРАХ. 2018 ;23(2):61-68.
Купченко ЛФ, Риб’як АС, Гурін ОО. ОЦІНЮВАННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ОПТИМАЛЬНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ. 2018 ;23(1):42-52.
Карлов ВД, Кириченко ЮВ. ПЛАЗМОВА АНТЕНА З АЗИМУТАЛЬНО-НЕСИМЕТРИЧНИМИ БІЖУЧИМИ ХВИЛЯМИ СТРУМУ. 2018 ;23(1):34-41.

Сторінки