• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Пошук

Пошук
Відображати лише позиції, де
Знайдені 174 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2018
Миценко IМ, Халамейда ДД. ІМПУЛЬСНИЙ ЛОГАРИФМІЧНИЙ ПIДСИЛЮВАЧ З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ПОСИЛЕННЯ У ДIАПАЗОНI ЧАСТОТ ВІД 1 МГЦ ДО 8 ГГЦ. 2018 ;23(1):4-9.
Педенко ЮО. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ MATRIX PENCIL ДЛЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ МІСЦЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НАД ЗБУРЕНИМ МОРЕМ. 2018 ;23(1):10-18.
Пузанов ОО. ДВОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОГО ОПОРУ ФАКЕЛЬНОГО РОЗРЯДУ В РАМКАХ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ СХЕМИ М. С. НЕЙМАНА, ДОПОВНЕНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОЮ ІНДУКТИВНІСТЮ РОЗРЯДУ. 2018 ;23(1):61-70.
Ніколаєв СВ, Пожар ВВ, Дзюбенко МІ, Ніколаєв КС. ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ БАРВНИКІВ У РОЗЧИНАХ З ВМІСТОМ НАНОЧАСТИНОК ВІД ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ КОМПОНЕНТІВ СУМІШІ. 2018 ;23(3):77-83.
Єрьомка ВД, Пiшко ОФ. ЗАСТОСУВАННЯ КЛИНОТРОННОГО ЕФЕКТУ У ВАКУУМНИХ ДЖЕРЕЛАХ ТЕРАГЕРЦОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ (До 100-річчя з дня народження Г. Я. Левіна – винахідника ЛЗХО – клинотрона). 2018 ;23(3):9-39.
Ніколаенко ОП, Галюк ЮП, Хайакава М. ЗБУРЕННЯ ПЕЛЕНГУ ДЖЕРЕЛА В РЕЗОНАТОРІ ЗЕМЛЯ–ІОНОСФЕРА З НЕОДНОРІДНІСТЮ ДЕНЬ–НІЧ. 2018 ;23(2):212-38.
Білоус ОІ, Кириленко АО, Натаров МП, Сіренко СП, Фісун АІ, Шубний АІ. Квазіоптичні твердотільні генератори електромагнітних хвиль міліметрового діапазону. 2018 ;23(4):67-94.
Чернишов ММ, Панченко ОЮ, Писаренко ВМ, Алкхавалдех МАФ, Умяров КТ. КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. 2018 ;23(1):82-88.
Апостолов CC, Кадигроб ДВ, Майзеліс ЗО, Рохманова ТМ, Шматько ОО, Ямпольський ВО. Локалізовані хвилі у зразках шаруватого надпровідника. 2018 ;23(4):55-66.
Баранник ОА, Губін ОІ, Лавринович ОА, Черпак МТ. Мікрохвильова радіофізика незвичайних надпровідників. 2018 ;23(4):15-36.

Сторінки