• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Добова залежність ослаблення радіосигналу Х-діапазону на трасі «геостаціонарний штучний супутник Землі – Земля»

Миценко, ІМ, Халамейда, ДД
Organization: 

Інститут радіофізики та електроники ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: khalameyda@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2021.02.010
Мова: українська
Анотація: 

Предмет і мета роботи. Статистичні дані щодо впливу змін характеристик різних шарів тропосфери та гідрометеоутворень у її нижніх шарах на рівень супутникового сигналу необхідні розробникам систем діагностики погодних умов і характеристик гідрометеоутворень. Метою цієї роботи є узагальнення багаторічних результатів досліджень добової залежності ослаблення радіосигналу X-діапазону на трасі «геостаціонарний штучний супутник Землі (ГШСЗ) – Земля», а також встановлення зв’язків зміни рівня сигналу в точці приймання з геофізичними явищами в тропосфері.

Методи і методологія роботи. У роботі застосовано метод експериментальних досліджень. З використанням розробленого авторами приймального вимірювально-реєструючого комплексу встановлювався зв’язок зміни рівня радіосигналу ГШСЗ у точці приймання з геофізичними явищами в атмосфері.

Результати роботи. У статті наведено опис роботи схеми приймального вимірювально-реєструючого комплексу, розглянуто геометричні параметри траси поширення радіосигналу ГШСЗ. Узагальнено результати вимірювань рівня сигналу супутника Hot Bird упродовж 03–17 січня 2019 року та запропоновано їх узагальнену інтерпретацію.

Висновки. Ослаблення радіосигналу на трасі «ГШСЗ – Земля» в Х-діапазоні радіохвиль має добову залежність. Зміни рівня радіосигналів не пов’язані зі змінами просторово-технічних параметрів ГШСЗ і приймальної апаратури. Відмінності в ослабленні радіосигналів у денний і нічний періоди пов’язані з тривалістю дня і кутом падіння сонячних променів, включаючи сутінки, на ділянки тропосфери, які знаходяться в діаграмі направленості приймальної антени на трасі поширення, і, змінюючи їх температурний режим, впливають на вміст у них вологи. Фізичні явища, які відбуваються  в найвищих шарах тропосфери, коли Сонце освітлює їх, перебуваючи далеко за горизонтом, можуть бути інтерпретовані для далекого тропосферного поширення радіохвиль, коли використовуються ці ділянки тропосфери.

Ключові слова: гiдрометеоутворення, геостаціонарний штучний супутник Землі, супутниковий конвертор, тропосфера

Стаття надійшла до редакції 12.08.2020
УДК 621.375.018.756
Radiofiz. elektron. 2021, 26(2): 10-15
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Мыценко И.М., Халамейда Д.Д., Хоменко С.И. Использование радиосигналов ИСЗ для определения параметров гидрометеообразований. Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2007. Т. 12, № 1. С. 195–198.
  2. Мыценко И.М., Халамейда Д.Д. Активно-пассивный метод определения водности гидрометеообразований по радиосигналам радиолокационных станций и геостационарных искусственных спутников Земли. Радиофизика и электроника. 2012. Т. 3(17), № 1. С. 41–44.
  3. Ерёмка В.Д., Кабанов В.А., Логвинов Ю.Ф., Мыценко И.М., Разсказовский В.Б., Роенко А.Н. Нетрадиционные методы и средства радиолокации. Харьков: Полиграфический центр «В лавке», 2015. 315 с.
  4. Яковлев О.И. Распространение радиоволн в космосе. Москва: Наука, 1985. 214с.
  5. Черный Ф.Б. Распространение радиоволн. Москва: Советское радио, 1972. 464 с.
  6. Мыценко И.М., Халамейда Д.Д. О влиянии солнечных затмений на распространение радиоволн в тропосфере. Радиофизика и электроника. 2015. Т. 6(20), № 1. С. 58–61.