• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Зміст № 1, 2020

 

 
Мосьпан Л.П., Кириленко А.О., Кулик Д.Ю. , Стешенко С.О. 
Чисельне моделювання частотно-селективних поверхонь із П-подібними отворами

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 3-10
Анотація | Повний текст (PDF) 
 

 

ПОШИРЕННЯ  РАДІОХВИЛЬ,  РАДІОЛОКАЦІЯ ТА  ДИСТАНЦІЙНЕ  ЗОНДУВАННЯ 

 

Бичков Д.М., Іванов В.К., Матвєєв О.Я., Цимбал В.М., Яцевич С.Є.
Космічне радіолокаційне спостереження впливу приповерхневого вітру на аномально вузькоспрямоване розсіювання радіохвиль при еоловому транспортуванні піску та пилу в пустельних областях

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 21-27
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Педенко Ю.А. 
Радіолокаційне багаточастотне вимірювання кутів місця маловисотних цілей над морем з використанням методу ROOT-MUSIC

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 28-37
Анотація | Повний текст (PDF)

 

Балабан М.В., Гончаренко Ю.В., Горобець В.М., Ківва Ф.В., Коворотний О.Л., Фаркухарсон Г.
Модифікація алгоритму зворотного проеціювання для підвищення ймовірності виявлення рухомих цілей при обробці даних РСА

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 38-49
Анотація | Повний текст (PDF) 

 

РАДІОФІЗИКА  ТВЕРДОГО  ТІЛА  ТА  ПЛАЗМИ 

 

Артеменко А.М., Карлов В.Д., Кириченко Ю.В., Лонін Ю.Ф.
Планарна плазмова антена з діелектричним покриттям

Мова: українська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 50-59
Анотація | Повний текст (PDF) 

 

Аверков Ю.О. , Прокопенко Ю.В. , Яковенко В.М.
Втрати енергії зарядженої частинки внаслідок її взаємодії з діелектричним циліндром

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 60-69
Анотація | Повний текст (PDF) 

 

 

ВАКУУМНА І ТВЕРДОТІЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА 

 

Лисенко О.В. , Олексієнко Г.А. , Волк Ю.Ю.
Вплив поздовжнього електростатичного поля на ширину спектра мультигармонічної хвилі просторового заряду у двопотоковому супергетеродинному ЛВЕ з ґвинтовим електронним пучком

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 70-79
Анотація | Повний текст (PDF) 

 

МІКРОХВИЛЬОВА ТА ТЕРАГЕРЦОВА ТЕХНІКА 

 

Міляєв М.О., Недух С.В., Тарапов С.І.
Керований розгалужувач на основі планарного гіперболічного метаматеріалу

Мова: російська
Radiofiz. elektron. 2020, 25(1): 80-85
Анотація | Повний текст (PDF)