• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Основні принципи наукової етики

Редакційна колегія РФЕ керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, запобігання можливих конфліктів інтересів тощо. У своїй діяльності редакція журналу орієнтується на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (URL: http://publicationethics.org), а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів у інтересах окремих осіб.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕТИКУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ є однією з головних складових процесу рецензування статей та видання журналу РФЕ.