• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Процес рецензування

Рукопис, наданий до РФЕ, обов’язково підлягає «сліпому» науковому рецензуванню не менше ніж двома провідними фахівцями у відповідній галузі. Редколегія призначає рецензентів з числа відомих висококваліфікованих учених і фахівців, що володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретному науковому напрямку. Рецензування рукописів виконується конфіденційно.

Завдання рецензування – сприяння суворому якісному відбору авторських рукописів для журналу і рекомендації щодо їх покращення.

Процедура рецензування передбачає всебічний аналіз поданого рукопису і спрямована на об’єктивну оцінку його змісту та відповідності вимогам журналу.

При оцінці рукопису і написанні відгуку рецензенти дотримуються таких критеріїв:

  • відповідність тематики рукопису науковим напрямкам (рубрикам) журналу,
  • актуальність обраної теми досліджень,
  • наукова новизна представлених результатів і їх практичне значення,
  • відповідність цілей і завдань роботи поданому фактичному матеріалу,
  • переваги і недоліки змісту і форми викладу рукопису,
  • рекомендації щодо доопрацювання рукопису.
  • необхідність скорочення рукопису,
  • рішення про можливість (або неможливість) опублікування рецензованого рукопису в журналі.

Рішення рецензента не є остаточним. У разі незгоди з рецензентом автор має право надати аргументовану відповідь на зауваження до редакції журналу. Рукопис може бути надісланим на додаткове рецензування або на розгляд до редакційної колегії. При вирішенні спірних питань, що виникли в процесі рецензування, остаточним є рішення редколегії.

У разі відхилення рукопису редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Рукопис, надісланий автору для перероблення, має бути поверненим у виправленому вигляді протягом двох тижнів. Перероблений рукопис супроводжується листом від автора, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені у рукопису.

Виправлений автором варіант статті, погоджений з рецензентами, затверджується на засіданні редколегії і передається до редакції для підготовки до публікації. Автор знайомиться з зауваженнями наукового і літературного редакторів. Після завершення чорнової верстки автор вносить необхідні коректорські виправлення, і цей варіант статті вважається остаточним, після чого заміни тексту, малюнків або таблиць є неприпустимими.