• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ЗБУРЕННЯ НИЖНЬОЇ ІОНОСФЕРИ НАД ЦЕНТРОМ ЗЕМЛЕТРУСУ Й АНОМАЛЬНІ СИГНАЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ ЧАСТИНА 1. МОДЕЛІ ІОНОСФЕРИ

Ніколаєнко, ОП, Хайакава, М
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України
12, вул. Ак. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: sasha@ire.kharkov.ua

*Хайакава і К° «Інститут сейсмоелектромагнетізма»
Інкубаційний центр Університету електрозв'язку
Науково-дослідний центр сучасної бездротового зв'язку Університету електрозв'язку
1-5-1 Чофугаока, Чофу, Токіо 182-8585, Японія
Email: hayakawa@hi-seismo-em.jp

https://doi.org/10.15407/rej2015.01.032
Мова: російська
Анотація: 

Моделюється вплив неоднорідності іоносфери над центром землетрусу на Тайвані в записах шуманівського резонансу в Японії. Зміни в резонансному спектрі відбуваються внаслідок інтерференції звичайних радіосигналів з хвилями, відбитими від неоднорідності над центром земле-трусу. У 1-й частині надано типові моделі наднизькочастот-ної (ННЧ) сталої поширення та описано її зв’язок з вертикаль-ним профілем провідності атмосфери. Основну увагу приділено профілю з коліном, що широко використовується при моделюванні шуманівського резонансу. Наведено чотири моделі коліна, запропоновані в літературі, та формули, необхідні для розрахунку комплексної сталої поширення ННЧ-радіохвиль. Припускається, що пресейсмічна та сейсміч-на активність зменшує висоту нижньої межі іоносфери над центром землетрусу. Максимальне зниження сягає 20 км, а саме збурення є симетричним та описується гауссоїдою з горизонтальним масштабом 1 000 км.

Ключові слова: неоднорідності іоносфери, провідність атмосфери, шуманівський резонанс

Стаття надійшла до редакції 12.11.2014
PACS 93.85.Pq, 93.85.Rt, 94.20.ws, 94.20.Cf, 94.20.Bb
УДК 537.87:550.380.2:621.37
Radiofiz. elektron. 2015, 20(1): 32-39
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Блиох П. В. Глобальные электромагнитные резонансы в полости Земля–ионосфера / П. В. Блиох, А. П. Николаенко, Ю. Ф. Филиппов. – К.: Наук. думка, 1977. – 199 с.
 2. О pезонaнсных явлениях в полости Земля–ионосфеpa / П. В. Блиох, Ю. П. Гaлюк, Э. М. Гюннинен и др. // Изв. вузов. Paдиофизикa. – 1977. – 20, № 4. – С. 501–509.
 3. Knott M. Computations of ELF EM Fields in the Earth-Ionosphere Duct / M. Knott // Report, Physics Dept., King's College. – L., 1998. – 45 p.
 4. Jones D. Ll. Comparison of Simplified and Full-Wave ELF Propagation Models / D. Ll. Jones, M. Knott // Abstracts of reports at XXVI URSI General Assembly. Section E6-10. – Toronto, 1999. – P. 295.
 5. Джонс Д. Расчет электромагнитного резонанса полости Земля-ионосфера по методу полного поля и с помощью упрощенной модели / Д. Джонс, М. Кнотт // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2003. – 8, № 1. – С. 55–66.
 6. Nickolaenko A. P. Resonances in the Earth-ionosphere cavity / A. P. Nickolaenko, M. Hayakawa. – Dordrecht–Boston–L.: Kluwer Academic Publ., 2002. – 380 p.
 7. Nickolaenko A. Schumann resonance for tyros (Essentials of Global Electromagnetic Resonance in the Earth–Ionosphere Cavity) / A. Nickolaenko, M. Hayakawa. – Tokyo–Heidel-berg–N. Y.–Dordrecht–L.: Springer, 2014. – Ser. XI. Springer Geophysics. – 348 p.
 8. Ishaq M. Method of obtaining radiowave propagation parameters for the Earth–ionosphere duct at ELF / M. Ishaq, D. Ll. Jones // Electronics Lett. – 1977. – 13, iss. 9. – P. 254–255.
 9. Wait J. R. Characteristics of the Earth – ionosphere waveguide for VLF radio waves / J. R. Wait, K. P. Spies // NBS Technical Note 300. – Washington, 1964. – 96 p.
 10. Galejs J. Terrestrial propagation of long electromagnetic waves / J. Galejs. – N. Y.: Pergamon Press, 1972. – 362 p.
 11. Greifinger C. Approximate method for determining ELF eigenvalues in the Earth-ionosphere waveguide / C. Greifinger, P. Greifinger // Radio Sci. – 1978. – 13, N 5. – P. 831–837.
 12. Николаенко А. П. О возможности существования глобaльных электромагнитных pезонaнсов на планетах Солнечной системы / А. П. Николаенко, Л. М. Paбинович // Космические исслед. – 1982. – 20, № 1. – C. 82–89.
 13. Николаенко А. П. О пpименимости свеpхнизкочaстотных глобaльных pезонaнсов для исследовaния гpозовой aктивности Венеpы / А. П. Николаенко, Л. М. Paбинович // Космические исслед. – 1987. – 25, № 2. – C. 301–306.
 14. Sentman D. D. Approximate Schumann resonance parameters for a two-scale-height ionosphere / D. D. Sentman // J. Atmos. Terr. Phys. – 1990. – 52, iss. 1. – P. 35–46.
 15. Sentman D.D. (1990). Electrical conductivity of Jupiter’s shallow interior and the formation of a resonant planetary-ionospheric cavity, ICARUS, 88, No.1, pp. 73–86, 1990.
 16. Sentman D. D. Schumann Resonances // Handbook of Atmospheric Electrodynamics: in 2 vol., Vol. 1 / D. D. Sentman. – L.–Tokyo: CRC Press, Boca Raton, 1995. – P. 267−298.
 17. Fullekrug M. Dispersion relation for spherical electromagnetic resonances in the atmosphere / M. Fullekrug // Phys. Lett. A. – 2000. – 275, N 1. – P. 80–89.
 18. Кириллов В. В. Параметры волновода Земля–ионосфера на СНЧ / В. В. Кириллов // Проблемы дифракции и распространения радиоволн. – 1993. – Вып. 25. – C. 35–52.
 19. Кириллов В. В. Электромагнитные волны в диапазоне СНЧ в волноводе Земля–ионосфера / В. В. Кириллов, В. Н. Копейкин, В. К. Муштак // Геомагнетизм и аэрономия. – 1997. – 37, № 3. – C. 114–120.
 20. Mushtak V. C. ELF propagation parameters for uniform models of the Earth-ionosphere waveguide / V. C. Mushtak, E. R. Williams // J. Atmos. Sol. Terr. Phys. – 2002. – 64, iss. 18. – P. 1989–2001.
 21. Pechony O. Schumann resonance parameters calculated with a partially uniform knee model on Earth, Venus, Mars, and Titan / O. Pechony and C. Price // Radio Sci. – 2004. – 39, iss. 5. – RS5007 (10 р.)
 22. Pechony O. Modeling and Simulations of Schumann Resonance Parameters Observed at the Mitzpe Ramon Field Station: Ph. D. Thesis / O. Pechony; Tel-Aviv University. – Tel-Aviv, 2007. – 92 p.
 23. Greifinger P. S. On modeling the lower characteristic ELF altitude from aeronomical data / P. S. Greifinger, V. C. Mushtak, E. R. Williams // Radio Sci. – 2007. – 42, iss. 2. – RS2S12 (12 p.)
 24. Кириллов В. В. Двумерная теория распространения электромагнитных волн СНЧ-диапазона в волноводе Земля–ионосфера / В. В. Кириллов // Изв. вузов. Paдиофизикa. – 1996. – 39, № 12. – C. 1103–1112.
 25. Кириллов В. В. Решение двумерных телеграфных уравнений с анизотропными параметрами / В. В. Кириллов, В. Н. Копейкин // Изв. вузов. Радиофизика. – 2002. – 45, № 12. – C. 1011–1024.
 26. Williams E. R. Distinguishing ionospheric models using Schumann resonance spectra / E. R. Williams, V. K. Mushtak, A. P. Nickolaenko // J. Geophys. Res. – 2006. – 111, iss. D16. – D16107 (12 p.).