• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

МIMO-СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ НА АВТОБАНІ ІЗ ПРОПУСКНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ, БЛИЗЬКОЮ ДО МЕЖІ ШЕННОНА

Лукін, КО, Щербаков, ВЄ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: lukin.konstantin@gmail.com, valery.scherbakov@gmail.com

https://doi.org/10.15407/rej2015.02.097
Мова: російська
Анотація: 

Запропоновано новий підхід до проектування самоорганізовної MIMO-системи передачі даних в реальному часі між транспортними засобами (VVDT), які знаходяться в межах автомагістралі в радіусі 1-го кілометра, з використанням EU DSRC-стандарту. Метод побудови самоорганізовної EU DSRC-VVDT MIMO-системи передбачає цілком автономну роботу транспортного засобу, обладнаного даною системою, за умов повної відсутності базових станцій, як правило, керуючих системами мобільного зв’язку. Запропонований метод надає можливість на практиці реалізувати множинний доступ з просторово-кодовим розподілом каналів (S-CDMA) і передачу інформації з використанням широкосмугових хаотичних послідовностей і унікальних бінарних псевдовипадкових по-слідовностей. Крім того, ці кодові сигнали надають потенційну можливість побудови самоорганізовної EU DSRC-VVDT MIMO-системи для передачі даних без виділення частотного або часового каналу для кожного транспортного засобу і прийому даних на безпошуковій основі. Поєднання просторово-кодового розділення каналів (S-CDMA) і хаотичного кодування для реалізації стандарту CDMA – характерні особливості пропонованої EU DSRC-VVDT MIMO-системи. Ключова ідея методу полягає в тому, щоб в EU DSRC-VVDT MIMO-системі унікальний код для кожного автомобіля асоціювати не з самим автомобілем, а з його поточним положенням на автобані. Нова процедура припису S-CDMA-коду кожному автомобілю всередині у межах робочої дальності дії EU DSRC-VVDT MIMO-системи уможливлює використання стандартної приймально-передавальної апаратури на всіх транспортних засобах. Самоорганізовна MIMO-система дозволяє на практиці реалізувати (для максимально можливої кількості транспортних засобів) пропускну спроможність каналу, близьку до межі Шеннона.

Ключові слова: EU DSRC-стандарт, автобан, просторово-кодове розділення каналів, самоорганізовна EU DSRC-VVDT MIMO-система, транспортні засоби, унікальна бінарна псевдовипадкова послідов-ність, хаотич-на послідовність

Статья поступила 27.04.2015
PACS     89.70.-a
УДК 621.396.2.018.424
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 97-102
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Intelligent Transportation Society of America. National ITS Program Plan: A Ten Years Vision [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://www.itsa.org/subject.nsf/vLookupRport/ 10YearPlan!OpenDocument,July2004. – Загл. с экрана.
 2. European Car-2-Car Communication Consortium ? С2С-СС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://www.car-to-car.org. – Загл. с экрана.
 3. Frequencies for Increased Safety. DaimlerChrysler HighTech Report, February 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://www.daimlerchryler.com/ Projects/ c2c/channel/documents/201461_htr2003_2_e.zip. – Загл. с экрана.
 4. ASTM Int. ASTM E2213-03 Standard Specification for Telecommunications and Information Exchange Between Roadside and Vehicle Systems t Range Communications (DSRC) Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://www.astm.org. – Загл. с экрана.
 5. Patent No. US 6,720,920 B2, USA, Current U.S. Class: 342/386; 342/357.31. Method and arrangement for communicating between vehicles / D. S. Breed, W. E. DuVall, W. C. Johnson, K. A. Lukin, V. N. Konovalov; Assignee: ITI, Inc.; Filed: 09.04.02, Patented: 13.04.04. Patent No. US 7,110,880, USA, U.S. Class: 701/207340/995.13; 701/117, Filed: 03.01.05, Patented: 19.09.06.
 6. Dedicated Short-Range Communication System for Vehicle-to-Vehicle Data Transmission on the Basis of Chaotic Waveform codes (DSRC-VVDT) / K. Lukin, V. Scherbakov, V. Konovalov, R. Breed // Proc. of 16 Int. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2006). – Krakow, 2006. – Vol. 1. – P. 442–445.
 7. Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане / К. А. Лукин, В. Е. Щербаков, В. М. Коновалов, Д. С. Брид // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 6(25). – С. 238–244.
 8. New Concept of Multiplex Broadband Wireless Communication for Vehicle-to-Vehicle Data Transmission on Highways / K. A. Lukin, V. Ye. Scherbakov, V. M. Konovalov, D. S. Breed // Proc. of the Sixth Int. Kharkov Symp. on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’07). – Kharkov, 2007. – Vol. 2. – P. 852–854.
 9. Щербаков В. Е. Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане / В. Е. Щербаков, К. А. Лукин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 7(41). – С. 288–294.
 10. European Telecommunications Standards Institute (ETSI) – World Class Standards: ETSI Technologies: Intelligent Transport: Dedicated Short-Range Communication (DSRC) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://www.etsi.eu/WebSite/Technologies/DSRC.aspx. – Загл. с экрана.
 11. Лукин К. А. Метод формирования квазиортогональных хаотических кодовых сигналов для системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане / К. А. Лукин, В. Е. Щербаков // Прикладная радиоэлектрон. – 2012. – 11, № 1. – С. 37–43.
 12. Lukin K. A. New Method for Generation of Quasi-Orthogonal Chaotic Sequences / K. A. Lukin, V. Ye. Shcherbakov, D. V. Shcherbakov // Appl. Radio Electronics. – 2013. – 12, N 1. – P. 17–24.