• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

КОМПАКТНІ ОБЕРТАЧІ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ НА БАЗІ ДІАФРАГМ ІЗ ПРЯМОКУТНИМИ ЩІЛИНАМИ

Кулик, ДЮ, Мосьпан, ЛП, Перов, AO, Колмакова, НГ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: 4dyk@mail.ru

https://doi.org/10.15407/rej2015.03.096
Мова: російська
Анотація: 

Компактність конструктивних елементів антенно-фідерних трактів є обов’язковою вимогою для розробки сучасних радіолокаційних комплексів цивільного або військового призначення. У роботі досліджено граничні характеристики перспективних компактних обертачів площини поляризації електромагнітних хвиль, що є виконаними на базі структур із діедральною симетрією. Діедрально симетричні структури сформовані резонансними діафрагмами із прямокутними щілинами. Багатопараметричну оптимізацію застосовано, щоб отримати граничні характеристики пристроїв у різноманітних частотних діапазонах. Визначено галузь їх застосування. Запропоновано конструкції, які забезпечують обертання площини поляризації на 45 та 90° за прийнятних значень коефіцієнтів відбиття в заданій смузі частот. Ці конструкції поширюють елементну базу приймально-передавальної апаратури, яку при-значено для забезпечення заданого фазового розподілу радіо-сигналів, їх фазової корекції або поляризаційної компенсації.

Ключові слова: діафрагма, оптимізація, поляризатор, хвилевід

Стаття надійшла  11.06.2015 г.
УДК 537.874.2:621.372.851.3
Radiofiz. elektron. 2015, 20(3): 96-101
Повний текст (PDF)

References: 
 1.  Ragan G. L. Microwave Transmission Circuits / G. L. Ragan (Ed.). – N. Y.: Dover. – 1965 – 740 p.
 2.  Cornbleet S. Microwave Optics: The Optics of Microwave Antenna Design / S. Cornbleet. – L.: UK: Academic Press, 1977. – 433 p.
 3. Kirilenko A. A. Ultra-compact 90° twist based on a pair of two closely placed flat chiral irises / A. A. Kirilenko, N. G. Kolmakova, S. A. Prikolotin // Radioelectronics and Communications Systems. – 2012. – 55, N 4. – P. 175–177.
 4. The simple example of polarization plane rotation by the fringing fields interaction / N. Kolmakova, S. Prikolotin, A. Kirilenko, A. Perov // Proc. 43rd European Microwave. Conf. (EuMC-2013). – Nuremberg, 2013. – P. 936–938.
 5. Natural oscillations providing 90  polarization plane rotation by planar chiral double-slot irises / A. A. Kirilenko, N. G. Kolma-kova, A. O. Perov et al. // Radioelectronics and Communications Systems. – 2014. – 57, N 12. – P. 521–530.
 6. Swanson D. Microwave filter design by synthesis and optimization / D. Swanson // IEEE Microwave Magazine. – 2007. – 8, N 2. – P. 55–69.
 7. Rahmat-Samiiand Y. Electromagnetic Optimization by Genetic Algorithms / Y. Rahmat-Samii, E. Michielssen. – N. Y.: Wiley-Interscience, 1999. – 512 p.
 8. Приколотин С. А. Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 1. Спектры собственных волн ортогонных волноводов / С. А. Приколотин, А. А. Кириленко // Радиофизика и электрон. – 2010. – 1(15), № 1. – C. 17–29.
 9. Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и «in-line» объекты / С. А. Стешенко, С. А. Приколотин, А. А. Кириленко и др. // Радиофизика и электрон. – 2013. – 4(18), № 1. – С. 15–25.