• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИМ МЕТОДОМ ПУСТЕЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ – ДЖЕРЕЛ НАСИЧЕННЯ ПИЛОМ АТМОСФЕРИ

Іванов, ВК, Матвєєв, ОЯ, Цимбал, ВМ, Яцевич, СЄ, Бичков, ДМ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: vn_tsymbal@mail.ru

https://doi.org/10.15407/rej2015.04.011
Мова: російська
Анотація: 

Атмосферний пил представляє собою суміш малень-ких часток різноманітних солей, мінералів, він містить також рештки рослинних і тваринних організмів, спори хворобо-утворюючих мікробів та ін. Вітрами пил переноситься на значні відстані, і його присутність в атмосфері є одним з факторів, що суттєво впливають на клімат планети. На цей час для космічного моніторингу еолових процесів та їх наслідків використовуються тільки багатозональні оптичні системи (TOMS, METEOSAT, MODIS та інші), які не дозволяють надійно та незалежно від хмарності, освітлення та прозорості атмосфери ідентифікувати самі райони джерела підняття пилу в атмосферу і спостерігати за динамікою еолових процесів. Таке завдання дозволяють вирішувати космічні радіолокаційні системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). У статті надано перші результати відпрацювання радіолокаційного методу ідентифікації пустельних районів, в яких під впливом еолових процесів відбувається підйом пилу з поверхні в атмосферу. Відпрацювання проводилося з використанням даних радіо-локаційного ДЗЗ пустель Маврітанії SAR Envisat-1. Проаналізовано особливості проявів вузькоспрямованого зворотного розсіювання радіохвиль на радіолокаційному зображенні при різних швидкостях приповерхневого вітру, напрямках радіолокаційного опромінення поверхні та вітру. Зроблено висновок про ефективність використання радіолокаційних засобів дистанційного зондування для виявлення районів підняття пилу в атмосферу. Результати дослідження дозволяють створювати нові методи дистанційного моніторингу процесів у пустельних районах, які впливають на клімат великих регіонів Землі.

Ключові слова: іонізація, вузько-спрямоване зворотне розсіювання радіохвиль, електричне поле, еолове перенесення піску та пилу, піщані брижі, радіолокаційне спостереження

Стаття надійшла  09.11.2015 г.
PACS     07.87.+v, 84.40.−x, 89.60.Gg, 92.60.Mt, 92.60.Sz
УДК 621.396.96
Radiofiz. elektron. 2015, 20(4): 10-17
Повний текст (PDF)
 

References: 
 1. Радиолокационные исследования проявлений эоловой транспортировки песка и пыли в пустынных районах / В. К. Иванов, А. Я. Матвеев, В. Н. Цымбал, С. Е. Яцевич // Радиофизика и электрон. – 2015. – 6(20), № 1. – С. 48–57.
 2. Геологическая деятельность ветра [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://helpiks.org/1-55062.html. – Загл. с экрана.
 3. Ozer P. Dust in the Wind and Public Health: Example from Mauritania / P. Ozer // Int. Conf. Desertification, Migration, Health, Remidiation and Local Governance. Royal Academy for Overseas Sciences United Nations Brussels. – 2006. – P. 55–74.
 4. Herrmann L. The importance of source region identification and their properties for soil-derived dust: the case of Harmattan dust sources for eastern West Africa / L. Herrmann, K. Stahr, R. Jahn // Contributions to Atmospheric Phys. – 1999. – 72, N 2. – P. 141–150.
 5. Ellwood J. M. Small scale Aeolian bedforms / J. M. Ellwood, P. D. Evans, I. G. Wilson // J. Sed. Petrol. – 45, Iss. 2. – 1975. – P. 554–561.
 6. The physics of wind-blown sand and dust / J. F. Kok, E. J. R. Parteli, T. I. Michaels, Diana Bou Karam // Rep. Prog. Phys. – 2012. – 75, N 10. – P. 106901 (72 p.)
 7. Williams K. K. Laboratory and field measurements of the modification of radar backscatter by sand / K. K. Williams, R. Greeley // Remote Sensing of Environment. – 2004. – 89. – P. 29–40.
 8. Архивные данные метеосайта [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.wetter3.de/Archiv/index.html. – Загл. с экрана.
 9. Kok J. F. Electrostatics in wind-blown sand / J. F. Kok and N. O. Renno // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www/URL: http://arxiv.org/pdf/0711.1341. – Загл. с экрана.
 10. Lämmel M. A two-species continuum model for aeolian sand transport / M. Lämmel, D. Rings and K. Kroy // New J. of Phys. – 2012. – 14. – P. 093037 (24 p.).
 11. Midair collisions enhance saltation / M. V. Carneiro, N. A. M. Araújo, T. Pühtz, H. J. Herrmann // [Электрон.       ресурс]. – Режим доступа: arxiv:1212.4603v2 [physics.ao-ph]. – Загл. с экрана.
 12. Anderson R. S. Wind modification and bed response during saltation of sand in air Acta Mechanica / R. S. Anderson, P. K. Durham // Mechanics. – 1991. – 1. – P. 21–54.  
 13. Lämmel M. Analytical mesoscale modeling of aeolian sand transport / M. Lämmel, A. Meiwald, K. Kroy // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: arxiv.org/pdf/1405.0624. – Загл. с  экрана.
 14. Namikas S. L. Field measurement and numerical modelling of aeolian mass flux distributions on a sandy beach / S. L. Namikas // Sedimentology. – 2003. – 50, Iss. 2. – P. 303–326.
 15. Aeolian sand transport: Length and height distributions of salt / T. D. Ho, A. Valance, P. Dupont, A. Ould // Aeolian Res. – 2014. – 12. – P. 65–74.
 16. Greeley R. Field measurements of the flux and speed of wind-blown sand / R. Greeley, D. G. Blumberg, S. H. Williams // Sedimentology. – 1996. – 43, Iss. 1. – P. 41–52.