• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

РАДІАЦІЙНІ ВТРАТИ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВ’ЯЗКУ ДЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКОВОГО РЕЗОНАТОРА. Частина 2. ЗВ’ЯЗОК ІЗ НЕУЗГОДЖЕНИМ ХВИЛЕВОДОМ

Гламаздін, ВВ, Натаров, МП, Скресанов, ВМ, Шубний, ОІ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: skresanov@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2015.04.080
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено радіаційні втрати елементів зв’язку (ЕЗ) дзеркального дискового діелектричного резонатора (ДДДР) з модами шепочучої галереї з неузгодженими хвилеводами. Результати дослідження мають особливий інтерес для розробників автогенераторів з використанням ДДДР, коли напівпровідникові прилади з колами узгодження імпедансу розташовані у хвилеводах, утворюючи комплексне навантаження. Виміряно залежності резонансної частоти і добротності ДДДР від амплітуди і фази хвилі, відбитої від комплексного навантаження. Досліджувалися ДДДР з ЕЗ двох типів: отвір в діа-фрагмі і звужений відкритий кінець хвилеводу (щілина) на дзеркалі. Для випадку ЕЗ у вигляді щілини показано, що добротність й резонансна частота ДДДР з комплексним навантаженням у хвилеводі може бути розрахована з використанням запропонованої схеми заміщення ЕЗ в ДДДР, при цьому номінали схеми заміщення можуть бути виміряні відповідно до методики, викладеної в першій частині цієї роботи. Розраховано дві складові додаткових втрат, що вносяться в ДДДР комплексним навантаженням в хвилеводі: радіаційні втрати ЕЗ й теплові втрати в навантаженні.

Ключові слова: дзеркальний дисковий діелектричний резонатор, добротність, еквівалентна схема, елемент зв’язку, моди шепочучої галереї, радіаційні втрати, твердотільні мікрохвильові генератори

Стаття надійшла 20.10.2015 г.
PACS     84.40.Dc
УДК 621.372:53.08
Radiofiz. elektron. 2015, 20(4): 80-86
Повний текст (PDF)
 

References: 
  1. Радиационные потери элементов связи зеркального дискового диэлектрического резонатора. Часть 1. Связь с согласованными волноводами / В. В. Гламаздин, М. П. Натаров, В. Н. Скресанов, А. И. Шубный // Радиофизика и электорон. – 2015. – 6(20), № 4. – С. 70–79.
  2. Альтман Дж.Л. Устройства сверхвысоких частот / Дж. Л.Альтман; пер. с англ. под ред. И.В. Лебедева. – М.: Мир, 1967. – 487с.
  3. Квазиоптический полупроводниковый генератор с радиально-волноводным возбуждением / Б. М. Булгаков, В. Н. Скресанов, А. И. Фисун, А. И. Шубный // Приборы и техника эксперимента. – 1987. – № 1. – С. 114-116.
  4. Скресанов В. Н. Два режима высокочастотной генерации диода Ганна в открытом резонаторе / В. Н. Скресанов, А. И. Шубный // Научное приборостроение в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. – Х., 1988. – С. 146–153.
  5. 5.Кириченко А. Я. Твердотельный генератор с квазиоптическим зеркальным диэлектрическим резонатором / А. Я. Кириченко, С. Н. Харьковский // Твердотельные генераторы и преобразователи миллиметрового и субмилли-метрового диапазонов: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. – Х., 1989. – С. 62–66.
  6. Квазиоптические твердотельные резонаторы / А. Я. Кири-ченко, Ю. В. Прокопенко, Ю. Ф. Филиппов, Н. Т. Черпак. – К.: Наук. думка, 2008. – 296 с.
  7. Аппаратно-вычислительный комплекс для измерения характеристик низко- и высокодобротных резонаторов в диапазоне 26…37,5 ГГц / В. Н. Скресанов, В. В. Гламаздин, А. И. Шубный, З. Е. Еременко // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. –Х., 2009. – 14, № 3. – С. 389–400.