• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ОСОБЛИВОСТІ МІЖТИПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДИСКОВИХ КВАЗІОПТИЧНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ПАРАЗИТНИХ ТИПІВ КОЛИВАНЬ

Кириченко, ОЯ, Голубнича, ГВ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: kharkovs@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2015.04.087
Мова: російська
Анотація: 

Дискові діелектричні резонатори з модами шепочучої галереї, мають високу добротність, проте перешкодою до широкого застосування їх в якості елементів НВЧ є густий частотний спектр. Зокрема, спотворення амплітудно-частотної характеристики обумовлено межтиповою взаємодією коливань. Вивчення особливостей цієї взаємодії допоможе зрозуміти обставини їх виникнення і, отже, знайти можливість уник-нути цього явища. Експериментально досліджено особливості міжтипової взаємодії в дисковому діелектричному резонаторі, який збуджується на вищих азимутальних типах, у разі внутрішнього збудження паразитного типу коливань в одиночному диску. Вивчено динаміку впливу зміни неоднорідності у вигляді елемента зв’язку резонатора з діелектричним хвилеводом на форму резонансної кривої. Встановлено можливість компенсації впливу цієї неоднорідності внесенням додаткової неоднорідності. Виявлено зміну двогорбої резонансної кривої в залежності від напрямку переміщення по кутовій координаті додаткової неоднорідності. До теперішнього часу дослідження міжмодової взаємодії проводилися тільки для випадку зовнішнього збудження при використанні двох діелектричних дисків. Отримані результати можуть служити інструментом селекції спектра коливань в дискових діелектричних резонаторах.

Ключові слова: вищі азимутальні коливання, внутрішнє збудження, квазіоптичний діелектричний резонатор, міжтипова взаємодія

Стаття надійшла 20.10.2015 г.
PACS     84.40.Dc
УДК 621.372:53.08
Radiofiz. elektron. 2015, 20(4): 87-91
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Штейншлейгер В. Б. Явления взаимодействия волн в электромагнитных резонаторах / В. Б. Штейншлейгер. – М.: Гос. изд-во оборонной промышленности, 1955. – 114 с.
  2. Взятышев В. Ф. Эффекты взаимодействия азимутальных колебаний в дисковых диэлектрических резонаторах / 1987. – 32, № 3. – С. 877–878.
  3. Кириченко А. Я. Взаимодействие колебаний в квазиоптическом диэлектрическом резонаторе / А. Я. Кириченко, С. Н. Харьковский // Письма в Журн. техн. физики. – 1990. – 16, № 6. – С. 12–16.
  4. Раевский Г. П. Межтиповое взаимодействие в диэлектрических резонаторах с азимутальными колебаниями / 1990. – 33, № 10. – С. 66–68.
  5. Кириченко А. Я. Резонансная перестройка характеристик азимутальных колебаний открытых диэлектрических резонаторов / А. Я. Кириченко, С. Н. Харьковский // Изв.  вузов. Радиоэлектрон. – 1991. – 34, № 10. – С. 74–78.
  6. Кириченко А. Я. Интерференция и взаимодействие азимутальных волн в дисковом диэлектрическом резонаторе / А. Я. Кириченко, С. Н. Харьковский // Радиотехника и электрон. – 1994. – 39, № 5. – С. 710–717.
  7. Кузьмичев И. К. Экспериментальное обнаружение и исследование морсовской критической точки дисперсионного уравнения генератора дифракционного излучения / И. К. Кузьмичев, В. П. Шестопалов // Докл. НАН Украины. – 1996. – № 12. – С. 90–95.