• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ТРИКАНАЛЬНІ ФАЗОМЕТРИ НА ОСНОВІ АМПЛІФАЗОМЕТРІВ AD8302 І ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ МАТРИЦЬ ДЛЯ ГЕТЕРОДИННОГО ІНТЕРФЕРОМЕТРА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Варавін, АВ, Єрмак, ГП, Васильєв, ОС, Фатєєв, ОВ
Варавін, НВ, Жачек, Ф, Заяц, Я
Organization: 

1Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: ermak@ire.kharkov.ua

2Інститут фізики плазми Чешської академії наук
1782/3, ул. За Слованкоу, Прага 8, 18200, Чешська республіка
E-mail: zacek@ipp.cas.cz

https://doi.org/10.15407/rej2016.01.061
Мова: російська
Анотація: 

У роботі наведено результати розробки і дослідження двох типів фазометрів для двохвильового гетеродинного «однозначного» інтерферометра, що призначений для вимірювання густини плазми в установці токамак COMPASS. Актуальність розробки таких пристроїв викликана необхідністю створення фазометрів з можливістю вимірювання швидких змін фази кожної зондуючої хвилі і різниці їх фаз. Плазма зондується двома мікрохвильовими сигналами з різною довжиною хвилі, що розповсюджуються вздовж ідентичних шляхів назустріч один одному. Кожен досліджуваний сигнал набуває різний зсув фази j1 і j2, а «однозначний» інтерферометр визначає різницю (j– j2). Вимірювання фази здійснюється з допомогою триканальних фазометрів: фазометра, заснованого на парах ампліфазометрів AD8302, і фазометра, виконаного на програмованих логічних матрицях. Запропоновані схемні розв’язання й алгоритми обробки сигналів дозволяють проводити вимірювання фази в межах 0…360° в реальному масштабі часу.

Ключові слова: інтерферометр, ампліфазометр AD8302, міліметрова хвиля, програмована логічна матриця, токамак, фазометр

Стаття надійшла до редакції 16.12.2015
PACS 52.70.Gw
УДК 621.317.77:531.715.1.029.65
Radiofiz. elektron. 2016, 21(1): 61-70
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Малых Н. И. Интерферометрия высокотемпературной плазмы в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах волн // Диагностика плазмы / Н. И. Малых, Е. П. Горбунов, Е. С. Ямпольский; под ред. М. И. Пергамента. – М.: Энергоиздат, 1980. – Вып.4. – С. 125–141.
  2. Two-wavelength millimeter wave “unambiguous” heterodyne interferometer / G. P. Ermak, A. V. Varavin, A. S. Vasilev et al. // Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13). – Kharkov, 2013. – P. 529–531.
  3. AD8302, analog device, rev. A, 2002 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8302.pdf. – Загл. с экрана.
  4. The phase detectors based on AD8302 for millimeter wave heterodyne interferometer / G. P. Ermak, A. V. Varavin, A. S. Vasilev et al. // Proc. 22nd Int. Crimean Conference on Microwaves and Telecommunication Technology (CriMiCo’2012). – Sevastopol, 2012. – P. 827–828.
  5. Modernization and calibration of intrferometer of tokamak “COMPASS” / M. Varavin, J. Zajac, F. Zacek et al. // Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13). – Kharkov, 2013. – P. 571–575.
  6. New design of microwave interferometer for tokamak compass / M. Varavin, J. Zajac, F. Zacek et al. // Telecommunications and Radio Engineering. – 2014. – 73, N 10. – P. 935–942.