• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ПРО СПЕКТР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В ОДНОВИМІРНОМУ ДЕФЕКТНОМУ ФОТОННОМУ КРИСТАЛІ, ЩО МЕЖУЄ З ПРОВІДНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Білецький, ММ, Борисенко, СА
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: beletski@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2016.02.022
Мова: російська
Анотація: 

У теперішній час велика увага приділяється дослідженню електромагнітних властивостей дефектних фотонних кристалів. Це обумовлено як наявністю плазмових і дефектних хвиль у таких кристалах, так і зонним характером спектра цих хвиль. Однією з найцікавіших електромагнітних властивостей дефектних фотонних кристалів є резонансна взаємодія плазмових і дефектних хвиль. Доведено, що резонансна взаємодія найбільш чітко спостерігається в другій забороненій зоні фотонного кристала. У зв’язку з цим актуальною задачею є дослідження властивостей електромагнітних хвиль у різних типах дефектних фотонних кристалів. Ця робота присвячена вивченню ефекту резонансної взаємодії плазмових і дефектних електромагнітних хвиль в одновимірних дефектних фотонних кристалах, що межують з провідним середовищем за умови, що дефектний шар є плазмоподібним. Виявлено, що найкращі умови для спостереження ефекту резонансної взаємодії плазмових і дефектних мод мають місце, коли дефектний фотонний кристал межує з напівпровідниковою плазмою, а величина діелектричної проникності дефектного шару є додатною і має проміжне значення між величинами діелектричної проникності двох шарів елементарної ланки фотонного кристала. Отримані результати мають важливе прикладне значення для створення нових приладів мікроелектроніки та фотоніки.

Ключові слова: дефектні хвилі, дефектний фотонний кристал, плазмові хвилі, провідне середовище, резонансна взаємодія

Стаття надійшла 23.03.2016
PACS     41.20.Jb
УДК 537.811:539.2
Radiofiz. elektron. 2016, 21(2): 22-27
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Surface state peculiarities in one-dimensional photonic crystal interfaces / A. P. Vinogradov, A. V. Dorofeenko, S. G. Erokhin et al. // Phys. Rev. B. – 2006. – 74, N 4. – P. 045128 (8 p.).
 2. Белецкий Н. Н. Взаимодействие плазменных и дефектных мод в одномерной дефектной диэлектрической структуре, граничащей с плазмоподобной средой / Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко, Н. И. Гвоздев // Радиофизика и электрон. – 2013. – 4(18), № 3. – С. 55–63.
 3. Белецкий Н. Н. Резонансное взаимодействие электромагнитных волн в дефектной диэлектрической слоисто-периодической структуре, находящейся в плоскопараллельном волноводе / Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко, Н. И. Гвоздев // Радиофизика и электрон. – 2014. – 5(19), № 2. – С. 61–67.
 4. Белецкий Н. Н. Влияние диэлектрической постоянной кристаллической решетки проводящей среды на резонансное взаимодействие электромагнитных волн в структуре дефектный фотонный кристалл-проводник / Н. Н. Белецкий, С. А. Борисенко, Н. И. Гвоздев // Радиофизика и электрон. – 2015. – 6(20), № 1. – С. 62–67.
 5. Optical Tamm States in One-Dimensional Magnetophotonic Structures / T. Goto, A. V. Dorofeenko, A. M. Merzlikin et al. // Phys. Rev. Lett. – 2008. – 101, N 11. – P. 113902 (3 р.).
 6. Поверхностные состояния в фотонных кристаллах / А. П. Виноградов, А. В. Дорофеенко, А. М. Мерзликин, А. А. Лисянский // Успехи физ. наук. – 2010. – 180, вып. 3. – С. 249–263. 
 7. Belozorov D. P. Tamm states in magnetophotonic crystals and permittivity of wire medium / D. P. Belozorov, M. K. Khod-zitskiy, S. I. Tarapov // J. Phys. D.: Appl. Phys. – 2009. – 42, N 5. – P. 055003 (5 р.).
 8. Bass F. G. High-frequency phenomena in semiconductor superlattices / F. G. Bass, A. P. Tetervov // Phys. Rep. – 1986. – 140, N 5. – P. 237–322.
 9. Tarapov S. I. Microwaves in Dispersive Magnetic Composite Media / S. I. Tarapov, D. P. Belozorov // Low Temperature Physics. – 2012. – 38, N 7. – P. 766–792.
 10. Tamm plasmon polaritons: Slow and spatially compact light / M. E. Sasin, R. P. Seisyan, M. A. Kaliteevski et al. // Appl. Phys. Lett. – 2008. – 92, N 25. – P. 251112 (3 р.).
 11. Tamm plasmon-polaritons: First experimental observation / M. E. Sasin, R. P. Seisyan, M. A. Kaliteevski et al. // Super-lattices and Microstructures. – 2010. – 47, N 1. – P. 44–49.
 12. Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл–феррит–плазмоподобная среда / Ю.О. Аверков, С.И. Тарапов, А.А. Харченко, В.М. Яковенко // Физика низких температур. – 2014. – 40, № 7. – C. 856–863.
 13. Аверков Ю. О. Зависимость частот поверхностных электромагнитных состояний в фотонных кристаллах от параметров двухслойной диэлектрической элементарной ячейки / Ю. О. Аверков, Н. Н. Белецкий, В. М. Яковенко // Радиофизика и электрон. – 2011. – 2(16), № 2. – С. 40–47.
 14. Аверков Ю. О. Поверхностные электромагнитные волны в плазмоподобной среде, граничащей со слоисто-периодической структурой / Ю. О. Аверков, Н. Н. Белецкий, В. М. Яковенко // Радиофизика и электрон. – 2012. – 3(17), № 2. – С. 54–62.
 15. John S. Strong Localization of Photons in Certain Disordered Dielectric Superlattices / S. John // Phys. Rev. Lett. – 1987. – 58, N 23. – P. 2486–2489.
 16. Photonic band structure and defects in one and two dimensions / D.R. Smith, R. Dalicachaouch, N. Kroll et al. // J. Opt. Soc. Amer. B. –1993. – 10, N 2. – P. 314–321.
 17. Желтиков А. М. Двумерные фотонные кристаллы с дефектом решетки: спектр дефектных мод, локализация света и формирование нерадиационных волн / А. М. Желтиков, С. А. Магницкий, А. В. Тарасишин // Журн. эксперим. и теорет. физики. – 2000. – 117, № 4. – С. 691–701.
 18. Ветров С. Я. Локализованные электромагнитные моды и спектр пропускания одномерного фотонного кристалла с дефектами решетки / С. Я. Ветров, А. В. Шабанов // Журн. эксперим. и теорет. физики. – 2001. – 120, № 5. – С. 1126–1134.
 19. Ветров С. Я. Особенности спектральных свойств одномерного фотонного кристалла с резонансным дефектным слоем нанокомпозита / С. Я. Ветров, А. Ю. Авдеева, И. В. Тимофеев // Журн. эксперим. и теорет. физики. – 2011. – 140, № 5. – С. 871–878.