• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ДІАПАЗОН ПЕРЕСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ ГЕНЕРАТОРА ДИФРАКЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ПЕРІОДИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ У ВИГЛЯДІ ПОДВІЙНОЇ ГРЕБІНКИ

Ковальов, ЄO, Мірошниченко, ВС
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: mirosh@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2016.02.036
Мова: російська
Анотація: 

Генератор дифракційного випромінювання є одним із перспективних джерел для міліметрового та терагерцового діапазонів, що потребує подальшого покращення його вихідних характеристик. У цій роботі розглянуто вплив параметрів періодичної структури у вигляді подвійної гребінки на ширину діапазону перестроювання генератора дифракційного випромінювання. Показано, що ширина діапазону перестроювання частоти суттєво залежить від подовження H10-хвилі в елементарних хвилеводах, що утворені протилежно розміщеними щілинами подвійної гребінки. Наведено результати експериментальних досліджень та 2D-моделювання властивостей відкритої резонансної системи, які дають можливість обрати оптимальні параметри подвійної гребінки для генератора дифракційного випромінювання за критерієм «широка смуга перестроювання плюс висока добротність коливань». Наведено результати досліджень властивостей генератора дифракційного випромінювання для 8-мм діапазону довжин хвиль з декількома варіантами параметрів подвійної гребінки.

Ключові слова: відкрита резонансна система, генератор дифракційного випромінювання, міліметровий діапазон, періодична структура, подвійна гребінка

Стаття надійшла 18.01.2016
PACS 84.40.Fe
УДК 621.385
Radiofiz. elektron. 2016, 21(2): 36-44
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Шестопалов В. П. Дифракционная электроника / В. П. Шестопалов. – Х.: Изд-во Харьков. ун-та, 1976. – 231 с.
  2. Korneenkov V. K. Diffraction Radiation Oscillator for CW and Pulsed Operation / V. K. Korneenkov, V. S. Miroshnichenko, B. K. Skynnik // Telecommunications and Radio Engineering. – 1997. – 51, N 6&7. – P. 144–147.
  3. Генераторы дифракционного излучения / В. П. Шесто-палов, А. А. Вертий, Г. П. Ермак и др. – К.: Наук. думка, 1991. – 320 с.
  4. Корнеенков В. К. Расширение диапазона перестройки частоты генератора дифракционного излучения / В. К. Корнеенков, В. С. Мирошниченко // Радиотехника. –1997. – № 9. – С. 28–32.
  5. Резонансное рассеяние волн: в 2 т. Т. 1. Дифракционные решетки / В. П. Шестопалов, А. А. Кириленко, С. А. Масалов, Ю. К. Сиренко. – К.: Наук. думка, 1986. – 232 с.
  6. Someda Carlo G. Electromagnetic Waves / Carlo G. Someda. – 2nd еdition. – CRC Press, 2006. – 600 p.
  7. Демченко М. Ю. Открытый резонатор с прямоугольной канавкой на зеркале, теория и эксперимент / М. Ю. Демченко, В. К. Корнеенков, В. С. Мирошниченко и др. // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2000. – 5, № 3. – С. 19–28.