• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ВИМІРЮВАННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ПЕНОПЛАСТІВ РЕЗОНАНСНИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ХВИЛЕВІДНО-ДІЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЗОНАТОРА

Білоус, РІ, Вовнюк, МВ, Скуратовський, ІГ, Хазов, ОІ, Шахова, ГС
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: briz@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2016.02.087
Мова: російська
Анотація: 

Інтенсивний розвиток електронної техніки характеризується безперервним розширенням функціональних можливостей створюваних нових типів елементів, приладів та систем, в яких використовуються пористі пластмаси. Тому виникає необхідність дослідження основних електрофізичних характеристик таких матеріалів. Успішне розв’язання цієї задачі неможливе без точного визначення діелектричної проникності (). У роботі наведено два методи вимірювання низької відносної e (1,012…1,1) пінопластів за допомогою циліндричного хвилевідно-діелектричного резонатора на позамежному хвилеводі, результати вимірювань e чотирьох типів пінопластів у діапазоні частот 10…12 ГГц та оцінку похибок вимірювань. У «безпосередньому» методі досліджуваний матеріал використовується як діелектричний елемент резонатора. У «непрямому» методі діелектричний елемент був виготовлений з фторопласту, а пінопласт заповнював позамежні ділянки хвилеводу. Проведені дослідження показали, що «непрямий» метод дає зменшення похибки вимірювання e в 2,5–5 разів у порівнянні з «безпосереднім». Але «безпосередній» метод простіший і дозволяє вимірювати будь-які діелектричні проникності.

Ключові слова: відносна діелектрична проникність, діелектричний елемент, позамежний хвилевід, резонансна частота, хвилевідно-діелектричний резонатор

Стаття надійшла 07.04.2016
PACS 07.57.-c; 77.22.-d
УДК 621.372.413
Radiofiz. elektron. 2016, 21(2): 87-92
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Рез И. С. Диэлектрики. Основные свойства и применения в электронике / И. С. Рез, Ю. М. Поплавко. – М.: Радио и связь, 1989. – 288 с.
 2. Поплавко Ю. М. Физика активных диэлектриков / Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзева, И. П. Раевский. –   Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009. – 480 с.
 3. Скородумов А. И. Диэлектрические линзовые антенны КВЧ и СВЧ-диапазонов / А. И. Скородумов, Г. И. Трошин, Ю. Я. Харланов // Зарубежная радиоэлектроника. – М.: Радио и связь, 1990. – № 4. – С. 93–94.
 4. Диэлектрические резонаторы / М. Е. Ильченко, В. Ф. Взяты-шев, Л. Г. Гасанов и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 328 с.
 5. Капилевич Б. Ю. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры / Б. Ю. Капилевич, Е. Р. Трубехин. – М.: Радио и связь, 1990. – 272 с.
 6. Метод измерения параметров диэлектриков в микроволновом диапазоне / Р. И. Белоус, Ю. Г. Макеев, А. П. Моторненко, Л. П. Моторненко // Радиотехника: науч.-техн. сб. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектрон. – Х., 2012. – Вып. 168. – С. 103–107.
 7. Зайцев А. Н. Измерения на сверхвысоких частотах / А. Н. Зайцев, П. А. Иващенко, А. В. Мыльников. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 240 с.
 8. Белоус Р. И. Собственные колебания и добротности волноводно-диэлектрического резонатора с КЗ-поршнем / Р. И. Белоус, Ю. Г. Макеев, А. П. Моторненко // Вісник Сумського держ. ун-ту. – 1997. – № 1(7). – С. 65–69.
 9. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М.: Наука, 1981. – 720 с.
 10. Валитов Р. А. Радиотехнические измерения / Р. А. Валитов, В. Н. Сретенский. – М.: Сов. радио, 1970. – 712 с.