• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ПРО «ДЕРЕВ’ЯНУ» ВЕРТИКАЛЬНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ННЧ-АНТЕНУ

Величко, ОА, Ніколаєнко, ОП
Organization: 

 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: sasha@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2016.04.003
Рубрика: МІКРОХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
Мова: російська
Анотація: 

Розробка нових антенн для прийому радіосигналів було і залишається актуальним завданням. Моделюється та оцінюється працездатність вертикальної електричної антени оригінальної конструкції, що призначена для прийому сигналів наднизькочастотного (ННЧ) діапазону. Антена повинна реєструвати вертикальне електричне поле радіохвилі, що поширюється у сферичній порожнині «Земля–іоносфера» на частотах глобального електромагнітного (шуманівського) резонансу в інтервалі 4…40 Гц. Антена складається з пари електродів, які закріплені на стовбурі дерева на різній висоті на відстані декількох метрів один від одного. У статті наведено результати числового моделювання, які показують, що «дерев’яна» антена буде ефективним датчиком ННЧ-поля, особливо за умов ясної погоди. Обговорюються вимоги до антенного підсилювача, що працює з дерев’яною антеною. 

Ключові слова: антенний підсилювач., вертикальна електрична антена, глобальний електромагнітний резонанс, дерев’яна антена

Стаття надійшла 20.07.2016
PACS     93.85.Jk
УДК 537.87:550.380.2:621.37
Radiofiz. elektron. 2016, 21(4): 3-10
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Nickolaenko A. Schumann resonance for tyros / A. Nickolaenko and M. Hayakawa. – Tokyo-Heidelberg-N. Y.-Dordrecht-L.: Springer Japan, 2014. – Springer Geophysics. Ser. XI. – 348 p.
  2. Fraser-Smith A. C. ULF tree potentials and geomagnetic pulsations / A. C. Fraser-Smith // Nature. – 1978. – 271, N 5646. – P. 641–642.
  3. 3.Величко Е. А.Моделирование рассеяния плоской электромагнитной волны на диэлектрическом цилиндре / Е.А.Величко, А.П.Николаенко // Радиофизика и электрон. – 2010. – 1(15), № 3. – С. 17–24.
  4. Velichko E. A. Scattering of a plane electromagnetic wave by a metal cylinder with dielectric or metamaterial coating / E. A. Velichko, A. P. Nickolaenko // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2014. – 57, N 1. – Р. 43–51.
  5. Wait J. R. Introduction to antennas and propagation / J. R. Wait. – N. Y.-L.-Toronto: Peter Peregrinus Ltd., 1986. – 256 p.
  6. 6.Nickolaenko A. P.., 2002. – 380 .
  7. 7.Яцевич Е. И. Оценка влияния растительности на действующую высоту вертикальной электрической сверхнизко-частотной антенны / Е. И. Яцевич, А. П. Николаенко // Радиофизика и электрон. – 2012. – 3(17), № 1. – С. 45–48.
  8. Yatsevich E. I. Impact of trees and bushes on the effective height of a vertical electric ELF antenna / E. I. Yatsevich, A. P. Nickolaenko // J. Atmospheric Electricity. – 2012. – 32, N 2. – Р. 65–70.