• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

КОМПЛЕКС ДЛЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ННЧ–ДНЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Швець, ОВ, Кривонос, ОП, Іванов, ВК
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Ак. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: alexander_shvets@ukr.net

https://doi.org/10.15407/rej2016.04.049
Рубрика: ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ, РАДІОЛОКАЦІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ
Мова: Російська
Анотація: 

У дослідженнях нижньої іоносфери методом радіопросвічування хвилеводу «Земля–іоносфера» низькочастотними радіохвилями виникає задача вимірювань як вузькосмугових сигналів, випромінюваних навігаційними та зв’язко-вими радіостанціями, так і широкосмугових випромінювань розрядів блискавок. У роботі розглянуті питання оптимізації конструктивних параметрів датчиків магнітного та електричного полів для забезпечення широкої смуги пропускання, необхідного динамічного діапазону та узгодження з вхідними колами антенних підсилювачів за шумовими параметрами. Наведені алгоритми розрахунку конструктивних параметрів датчиків поля та опис програмно-апаратного комплексу для вимірювань імпульсних і вузькосмугових електромагнітних полів у діапазонах ННЧ і ДНЧ. Програмна частина комплексу, реалізована на персональному комп’ютері, дозволяє оцінювати абсолютний рівень, спектральний склад, а також поляризаційні характеристики реєстрованих імпульсних, вузькосмугових полів у реальному часі і накопичувати отримані дані в цілодобовому режимі.

Ключові слова: індукційний датчик, атмосферик, змінне магнітне поле

Стаття надійшла 18.10.2016
PACS     93.85.Jk
УДК 621.396.6:621.391.827
Radiofiz. elektron. 2016, 21(4): 49-55
Повний текст (PDF)
 

References: 
  1. Tumanski S. Handbook of magnetic measurements (Series in Sensors) / S. Tumanski. – L.-N. Y.: CRC Press, 2011. – Ch. 4.  Magnetic sensors. – 404 p.
  2. Harriman S. K. Magnetic Sensor Design for Femtotesla Low-Frequency Signals / S. K. Harriman, E. W. Paschal, U. S. Inan // IEEE Transactions on geoscience and remote sensing. – 2010. – 48, N 1. – P. 396–402.
  3. Швец А. В. Экспериментальное исследование распространения СНЧ–СДВ атмосфериков и динамика мировой Х., 1994. – 153 с.
  4. Experimental investigation of the tweek field structure / D. Ye. Yedemsky, B. S. Ryabov, A. Yu. Shchokotov, V. S. Yarotsky // Adv. Space Res. – 1992. – 12, N 6. – P. 251–254.
  5. Jean A. G. Calibration of Loop Antennas at VLF / A. G. Jean, H. E. Taggart, J. R. Wait // J. Research of the National Bureau of Standards-C.  Engineering and Instrumentation. – 1961. – 65, N 3. – P. 189–193.
  6. Сердюк Т. Н. Выделение импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей / Т. Н. Сердюк,  Швец, В. К. Иванов // Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – 2011. – № 1. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железнодорожного транспорта, 2011. – С. 77–83.