• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

КОМПАКТНІ ОБЕРТАЧІ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ НА ЗАДАНИЙ КУТ У КВАДРАТНОМУ ХВИЛЕВОДІ

Кулик, ДЮ, Стешенко, СА, Кириленко, АА
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: 4dyk@ukr.net

https://doi.org/10.15407/rej2017.01.015
Мова: російська
Анотація: 

Перетворювачі поляризації широко використовуються в антенній та НВЧ-техніці. У роботі досліджено можливість побудови компактних обертачів площини поляризації електромагнітних хвиль на базі структур, що мають діедральну симетрію і являють собою 5-щілинні резонансні діафрагми з прямокутними отворами. Запропоновано конструкції, що дозволяють обертати площину поляризації на кути, відмінні від 90°, та мають задовільні характеристики коефіцієнта відбиття у заданій смузі частот.

Ключові слова: оптимізація, поляризатор, резонансна діафрагма, хвилевод

Стаття надійшла до редакції 24.11.2016
УДК 621.372.8
Radiofiz. elektron. 2017, 22(1): 15-20
Полный текст (PDF)

References: 
 1. Ragan G. L. (Ed.) Transition Units. Microwave Transmission Circuits. New York: Dover, 1965.
 2. Cornbleet S. Polarization. Microwave Optics: The Optics of Microwave Antenna Design. London: Academic Press, 1980.
 3. Kirilenko A. A., Kolmakova N. G., and Prikolotin S. A. Ultra-compact 90° twist based on a pair of two closely placed flat chiral irises. Radioelectronics and Communications Systems, 2012. April, vol. 55. N 4. P. 175–177.
 4. Kolmakova N., Prikolotin S., Kirilenko A., and Perov A. The simple example of polarization plane rotation by the fringing fields interaction. Proc. of European Microwave Conf., EuMC, (6–10 Oct. 2013, Nuremberg). Nuremberg IEEE, 2013, p. 936–938.
 5. Kirilenko A. A., Kolmakova N. G., Perov A. O., Prikolo-tin S. A., and Derkach V. N.  Natural oscillations providing 90  polarization plane rotation by planar chiral double-slot irises. Radioelectronics and Communications Systems. 2014. Vol. 57, Iss. 12. P. 521–530.
 6. Kolmakova N., Prikolotin S., Perov A., Derkach V., Kirilenko A. Polarization plane rotation by arbitrary angle using D4 symmetrical structures. IEEE MTT. 2016, Vol. 64, N 2, p. 429–435.
 7. Кулик Д. Ю., Перов A. O., Мосьпан Л. П., Колмакова Н. Г. Компактные вращатели плоскости поляризации на основе диафрагм с прямоугольными щелями. Радиофизика и электроника 2015. Т. 20. № 3. С. 96–101.
 8. Приколотин С. А., Кириленко А. А. Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 1. Спектры собственных волн ортогонных волноводов. Радиофизика и электроника. 2010. Т. 15. № 1. С. 17–29.
 9. Стешенко С. А., Приколотин С. А., Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Рудь Л. А., Сенкевич С. Л. Метод частичных областей с учетом особенностей во внутренних задачах с произвольными кусочно-координатными границами. Часть 2. Плоско-поперечные соединения и «in-line» объекты. Радиофизика и электроника. 2013. Т. 18. № 3. С. 13–21.