• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІДИН У РІЗНИХ ПОСУДИ-НАХ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОХВИЛЬОВОГО ПЛАНАРНОГО МЕТАМАТЕРІАЛУ

Недух, СВ, Полевой, СЮ, Тарапов, СІ, Вакула, АС
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
4, майдан Свободи, Харків, 61022, Україна

Харківський національний університет радіоелектроніки
14, пр. Науки, Харків, 61166, Україна
E-mail: polevoy@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2017.04.069
Мова: англійська
Анотація: 

Швидка безконтактна ідентифікація рідин, що знаходяться в посудинах, становить великий практичний інтерес. Такий спосіб ідентифікації може застосовуватися, наприклад, в аеропортах, з метою запобігання провезення у багажі заборонених рідин. Однак застосування безконтактних методів ускладнюється необхідністю урахування впливу характеристик посудини. У цій роботі метаматеріал на основі двох планарних фотонних кристалів (ПФК) був застосований для експериментального аналізу рідин, що знаходяться в різних посудинах. Експериментально показано, яким чином змінювався спектр коефіцієнту пропускання ПФК зі зміною характеристик посудини з рідиною. Досліджено вплив товщини і матеріалу стінок посудини, кута нахилу її осі відносно площини метаматеріалу на його коефіцієнт проходження. Приріст концентрації харчової солі і цукру у воді за умов надійного розрізнення розчинів було визначено як 10 %. Показано, що збільшення товщини стінки посудини призводить до зниження надійності ідентифікації рідини в ній. Таким чином, було вра-ховано вплив деяких характеристик посудини на надійність безконтактної ідентифікації рідин з використанням ПФК.

Ключові слова: ідентифікація, мікрохвильовий діапазон, метаматеріал, фотонний кристал

Стаття надійшла до редакції 10.07.2017
УДК 537.874
PACS 77.22. –d
Radiofiz. elektron. 2017, 22(4): 69-73
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Stratton, J. A., 1941. Electromagnetic Theory. New York: MacGraw Hill.
  2. Klein, N., Krause, H.-J., Vitusevich, S., Rongen, H., Kurakin, A., Shaforost, O. N., 2011. Dual-mode microwave cavity for fast identification of liquids in bottles. In: 2011 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Digest (MTT).  Baltimore, USA, 5–10 June 2011, pp. 1–4. DOI: 10.1109/MWSYM.2011.5972696
  3. Belozorov, D. P., Girich, A. A., Tarapov, S. I., 2013. An analog of surface Tamm states in periodic structures on the base of microstrip waveguides. [pdf] The Radio Science Bull. 345, pp. 64–72. Available at: http://www.ursi.org/files/RSBissues/RSB_345_2013_06.pdf
  4. Belozorov, D. P., Girich, A. A., Nedukh, S. V., Moskaltsova, A. N., Tarapov, S. I., 2014. Microwave analogue of Tamm states in periodic chain-like structures. Prog. Electromagn. Res. Lett., 46, pp. 7–12. DOI: 10.2528/PIERL13122502
  5. Polevoy, S. Y., Vakula, A. S., Nedukh, S. V., Tarapov, S. I., 2017. Fast identification of liquids using planar metamaterial. Telecommunications and Radio Engineering, 76(3), pp. 237–243. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i3.40
  6. Kozhara, L. I., Polevoy, S. Y., Popov, I. V., 2014. Technique for analysis of the spatial field distribution in tapered wire medium. Solid State Phenom., 214, pp. 75–82. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.214.75