• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ФЕРОМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС У КОМПЛЕКСІ Fe3O4 НАНОЧАСТИНОК З ОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ

Вакула, АС, Белоус, АГ, Калмикова, ТВ, Петрушенко, СІ, Сухов, ВН, Тарапов, СІ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

Харківський національний університет радіоелектроніки
14, пр. Науки, Харків, 61166, Україна

Інститут загальної та неорганічної хімиї
32/34, бульвар Паладіна, Київ, 03142, Україна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
4, майдан Свободи, Харків, 61022, Україна

 

https://doi.org/10.15407/rej2017.04.074
Мова: російська
Анотація: 

Комплекси магнітних наночастинок з органічними молекулами є одними з досліджуваних на цей час матеріалів, ос-кільки мають низку унікальних властивостей. Методика контролю стану таких комплексів слабо розвинена. У цій роботі за допомогою феромагнітного резонансу і електронно-мікроско-пічних досліджень здійснено контроль стану наночастинок, що визначає їх магнітну взаємодію. Показано, що органічна речовина утворює оболонку навколо наночастинок. У результаті цього зменшується магнітна взаємодія між наночастинками в зразку. Виявлено, що ступінь магнітної взаємодії між нано-частинками визначається властивостями органічної речовини. Оптимальним добором органічної речовини можна контролювати магнітні властивості наночастинок

Ключові слова: диполь-дипольна взаємодія, конгломерат, магнітні наночастинки, обмінна взаємодія, феромагнітний резонанс

Стаття надійшла до редакції 05.09.2017
УДК 621.318.1
PACS 75.50.Gg; 76.50+g
Radiofiz. elektron. 2017, 22(4): 74-77
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Шабарчина М. М., Цапин А. И., Меленков А. Г., Ванин А. Ф. Поведение магнитных частиц металлического железа в организме животных. Биофизика. 1990. Т. 35, № 6. С. 985–988.
  2. Никифоров В. Н. Медицинские применения магнитных наночастиц. 2013. Изв. Акад. инженерных наук им. А. М. Прохорова. № 1. С. 23–34.
  3. Vakula A., Bereznyak E., Gladkovskaya N., Dukhopelnikov E., Herus A., Tarapov S. Spectral Investigation of Magnetite Nanoparticles Interaction with Charged Drugs. 9th Int. Kharkiv Symp. Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW'2016): proc. Kharkov, Ukraine, 21–24 June 2016.
  4. Haase C. and Nowak U. Role of dipole-dipole interactions for hyperthermia heating of magnetic nanoparticle ensembles. 2012. Phys Rev B. Vol. 85, Iss. 4. P. 045435 (5 p.).
  5. Anders A. G., Vakula А. S., Tarapov S. I., Belous A. G.  Microwave spectra of ZnFe2O4, CoFe2O4 and Fe3O4 nanoparticles suspended with mono-, Tri-, polyethylene glycol. 2017. Telecommunications and Radio Engineering. Vol. 75, Iss. 20. P. 1849–1855.
  6. Вонсовский С. В. Магнетизм. Москва: Наука, 1971. 1032 с.
  7. Вонсовский С. В. Ферромагнитный резонанс. Москва: Физматлит, 1961. 343 с.