• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ІМПУЛЬСНИЙ ЛОГАРИФМІЧНИЙ ПIДСИЛЮВАЧ З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ПОСИЛЕННЯ У ДIАПАЗОНI ЧАСТОТ ВІД 1 МГЦ ДО 8 ГГЦ

Миценко, IМ, Халамейда, ДД
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: khalameyda@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2018.01.004
Мова: російська
Анотація: 

На цей час проблема перевантаження імпульсних радіолокаційних приймачів відбитими від цілей сигналів особливо актуальна, що пов’язано з появою нових видів радіотехнічних систем різного призначення. Для захисту від перевантаження застосовується низка методів: автоматичне регулювання посилення (АРП) за-
лежно від рівня вхідного сигналу, поділ динамічного діапазону на частини і багатоканальне посилення, застосування підсилювачів з логарифмічною амплітудної характеристикою та ін. Добрі результати дає поєднання логарифмічного посилення та АРП сигналу. У статті описаний імпульсний логарифмічний підсилювач з інерційним автоматичним регулюванням коефіцієнта посилення сигналу, що працює в діапазоні частот 1 МГц...8 ГГц, наведено його функціональну та принципову електричну схеми. Малогабаритний експериментальний макет пристрою розроблений із застосуванням сучасної елементної бази, що істотно розширило можливості його застосування. Розглянуто фізичні основи вибору необхідної смуги пропускання, яка не призводить до спотворень спектрів радіоімпульсів і динамічного режиму роботи інерційного АРП. Наведено експериментально отримані амплітудні характеристики. Параметри макета: коефіцієнт посилення K0 на лінійній ділянці ~53 дБ; динамічний діапазон вхідних сигналів ~55 дБ; вхідний і вихідний опори Rвх » Rвих = 50 Ом; напруга живлення ±12 В (струм споживання 100 мА), ±5 В (струм споживання 20 мА)

Ключові слова: імпульсний логарифмічний підсилювач, автоматичне регулювання посилення

Стаття надійшла до редакції  23.10.2017
PASC 84.40.Xb
УДК 621.375.018.756
Radiofiz. elektron. 2018, 23(1): 4-9
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Лукошкин А. П. Радиолокационные усилители с большим диапазоном входных сигналов. Москва: Советское радио, 1964. 256 с.
  2. Бобров И. В., Максимов Г. В., Мичурин В. И. Расчет радиоприемников. Москва: Воениздат, 1971. 496 с.
  3. Новиков Ю. Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов, методы анализа: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2005. 384 с.
  4. Тартаковский Г. П. Динамика систем автоматической регулировки усиления. Москва: Госэнергоиздат, 1957. 283 с.