• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

РЕЗОНАТОРНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ В ОДНОВИМІРНИХ МЕТАЛЕВИХ РЕШІТКАХ У ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ

Дзюбенко, МІ, Каменєв, ЮЮ, Радіонов, ВП, Літвіна, ЗЮ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

E-mail: mid41@ukr.net
 

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
77/79, вул. Сумська, Харків, 61023, Україна

https://doi.org/10.15407/rej2018.02.069
Мова: російська
Анотація: 

Предмет і мета роботи. Терагерцовий діапазон частот на цей час привертає велику увагу дослідників і споживачів у зв’язку з широкими можливостями застосування його для вирішення цілої низки завдань у науці, техніці та медицині. У цьому діапазоні в якості частково прозорих дзеркал лазерів і різних квазіоптичних приладів широко використовуються металеві решітки з періодом, меншим за довжину хвилі. Визначення параметрів таких решіток є актуальним завданням.

Методи і методологія роботи. У роботі розглянуто спосіб експериментального порівняння параметрів (втрат і коефіцієнта пропускання) металевих решіток, що складаються з паралельних провідників. В якості вимірювальної установки використаний ТГц-лазер з плавним регулюванням виведення випромінювання з резонатора. Вихідним дзеркалом такого лазера служить досліджувана металева решітка. Другим дзеркалом лазерного резонатора є двогранне 90° дзеркало. Регулювання зворотного зв’язку здійснюється шляхом повороту двогранного дзеркала навколо осі резонатора. Кут повороту двогранного дзеркала, при якому забезпечується максимум потужності лазерного випромінювання, характеризує коефіцієнт пропускання досліджуваної решітки. Величина максимуму потужності лазерного випромінювання характеризує величину втрат у досліджуваній решітці. Це дозволяє здійснювати експериментальне порівняння параметрів решіток без використання метрологічних приладів.

Результати роботи. В якості апробації способу проведено експериментальне порівняння параметрів металевих решіток, що мають різні конструкції. Вироб-лено рекомендації щодо підвищення достовірності вимірювань і подальшого розвитку цього способу.

Висновки. Запропонований спосіб є ефективним інструментом для порівняння коефіцієнтів пропускання і втрат в одновимірних металевих решітках з метою їх контролю і вибракування. Крім того, цей спосіб може слугувати вимірювальним засобом у разі використання для порівняння еталонних решіток з відомими параметрами.

Ключові слова: втрати, лазер, металева решітка, резонатор, терагерцовий діапазон

Стаття надійшла до редакції 31.01.2018
PACS 42.60.By​
УДК 535.14+537.862
Radiofiz. elektron. 2018, 23(2): 69-75
Повний текст (PDF)
 

References: 
  1. Вайнштейн Л. А. К электродинамической теории решеток. Ч. 1. Идеальная решетка в свободном пространстве. Электроника больших мощностей. Москва: Изд-во АН СССР, 1963. T. 2. С. 26–56.
  2. Шестопалов В. П., Литвиненко Л. Н., Масалов С. А., Сологуб В. Г. Дифракция волн на решетках. Харьков: Изд-во ХГУ, 1973. 288 с.
  3. Шестопалов В. П., Кириленко А. А., Масалов С. А., Сиренко Ю. К. Дифракционные решетки. Резонанс-ное рассеяние волн. Киев: Наукова думка, 1986. Т. 1. 227 с.
  4. Богомолов Г. Д., Русин Ф. С. Открытый резонатор с переменной квазиоптической связью. Радиотехника и электроника. 1970. Т. 15, № 4. С. 852–854.
  5. А. с. № 1111657 СССР, МКИ H01S3/08, 3/22. Волноводный газовый лазер / Ю. Е. Каменев, Е. М. Кулешов, В. К. Киселев, Д. Д. Литвинов, В. Н. Полупанов. 1984. Бюл. № 32.
  6. Каменев Ю. Е., Кулешов Е. М. Волноводный HCN-лазер с регулируемой связью. Квантовая электроника. 1990. Т. 17, № 1. С. 58–59.
  7. Каменев Ю. Е., Масалов С. А., Филимонова А. А. Измерение электродинамических параметров одно-мерных проволочных решеток в субмиллиметровом диапазоне. Радиофизика и электроника. Сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. Харьков, 2004. Т. 9, № 3. С. 615–618.
  8. ​Volodenko A. V., Gurin O. V., Degtyarev A. V., Maslov V. A., Svich V. A., Senyuta V. S., Topkov A. N. Radiation characteristics of the metal waveguide resonator with a inclined mirror. Telecommunications and Radio Engineering. 2013. Vol. 72, N 14. P. 1349–1359.