• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Шляхи максимального видобутку інформації із результатів спостережень астрономічного об’єкта

Корнієнко, ЮВ, Скуратовський, СІ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

E-mail: ss_snake@urk.net

https://doi.org/10.15407/rej2018.04.037
Мова: російська
Анотація: 

Предмет та мета роботи. Інформація, що отримана у результаті фізичного експерименту, зазвичай є частково зруйнованою впливом різних шумових факторів. Природа цих факторів залежить від умов експерименту, але підхід до подолання їх впливу у багатьох випадках є досить схожим. Дослідження, що проводилися в групі обробки зображень ІРЕ НАНУ в останні десять років, були спрямовані на пошук методів максимального видобутку інформації з астрономічних спостережень та космічних експериментів. Дослідження велися у декількох напрямках. При спостереженні з поверхні Землі задачею було подолання атмосферних фазових спотворень та синтез конфігурацій для телескопів та інтерферометрів у різних ділянках електромагнітного спектра. При космічних спостереженнях ставилося питання щодо оптимальної інтерпретації їх результатів, зокрема отриманні рельєфу поверхні планет та обробки зображень з ефектом гравітаційного лінзування.

Методи та методології. Спільною особливістю розроблених методів є статистичний підхід, тобто застосування математичної статистики та теорії оптимальних статистичних розв’язів. Ця робота розкриває як загальні особливості його застосування, так і специфіку отриманих результатів у випадках конкретних задач обробки астрономічних зображень.

Результати роботи. У результаті проведених досліджень було розроблено наступні методи: метод накопичення повних фаз фурь’є-компонент для придушення атмосферного фазового шуму; метод оптимальної оцінки інтенсивності точкового джерела при спостереженні його крізь гравітаційне поле віддаленої галактики; метод урахування альти метричної інформації при фотоклінометричному визначенні рельєфу поверхні планети; а також ряд методів синтезу антенних конфігурацій для телескопів та інтерферометрів.

Висновок. Статистичний підхід до обробки експериментальних даних дозволив використати інформацію, що міститься у серії зображень астрономічного об’єкта, для реконструкції єдиного, більш точного його зображення. Завдяки йому стало можливим оптимальним чином поєднати інформацію, що міститься в зображеннях поверхні та альтиметричних даних, для отримання рельєфу поверхні з високим розділенням та прив’язкою до реальних значень висоти. При роботі з гравітаційними міражами стало можливим відділення джерела, що спостерігається, від фону. Результати демонструють, що баєсівський статистичний підхід є потужним інструментом у руках дослідника.

Ключові слова: антенні решітки, астрономічні зображення, накопичення фаз, рельєф поверхні, статистичний підхід, фото-клінометрія

Стаття надійшла до редакції 27.09.2018
PACS: 42.30.Va:95.75.Pq
УДК 52-12:535.39
Radiofiz. elektron. 2018, 23(4): 37-54
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Laplace P. S. Memoire sur la probabilité des causes par les événements. Oeuvres Complètes. Vol. 8. Paris: Gauthier-villars, 1891. P. 2765.
 2. Legendre A. M. Nouvelles methodes pour la determination des orbites des cometes. Second supplement. Paris, 1820. P. 79–80.
 3. Гаусс К. Ф. Теория движения небесных тел, вращающихся вокруг Солнца по коническим сечениям. Избранные геодезические сочинения. Под общ. ред. С. Г. Сударова. Пер. с лат. и нем.Н. Ф. Булаевского. М.: Изд-во геодезической лит., 1957. Т. 1. С. 104.
 4. Gauss C. F. Werke. Vol. 8. Göttingen, 1900. S. 116–147.
 5. Вальд А. Статистические решающие функции. Позиционные игры. М.: Наука, 1967. С. 300–522.
 6. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. Пер. с англ. А. Л. Рухина. М.: Мир, 1974. 491 с.
 7. Усиков А. Я., Акимов Л. А., Бабичев А. А., Бугаенко Л. А., Бугаенко О. И., Дзюбенко М. И., Дудинов В. Н., Егоров А. Д., Еремка В. Д., Корниенко Ю. В., Кругов В. Д., Нестриженко Ю. А., Парусимов В. Г., Старунов Н. Г. Светолокация поверхности луны с помощью рубинового лазера. Радиофизика и электрон.: cб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2004. Т. 9, спец. вып. С. 10–41.
 8. Корниенко Ю. В. Оптимальный прием сигнала при светолокации астрономического объекта. Успехи современной радиоэлектроники. 2004. № 1. С. 39–45.
 9. Колмогоров А. Н. Основные понятия теории вероятности. М.-Л.: ОНТИ, 1936. 80 с.
 10. Колмогоров А. Н. Локальная структура турбулентности в несжимаемой жидкости при очень больших числах Рейнольдса. Докл. АН СССР. 1941. Т. 30, № 4. С. 299–303.
 11. Колмогоров А. Н. Рассеяние энергии при локально изотропной турбулентности. Докл. АН СССР. 1941. Т. 32, № 1. С. 19–21.
 12. Labeyrie A. Attainment of diffraction limited resolution in large telescopes by fourier analysing speckle patterns in star images. Astron. Astrophys. 1970. Vol. 6, N 1. P. 85–87.
 13. Fienup J. R. Reconstruction of an object from the modulus of its Fourier transform. Opt. Lett. 1978. Vol. 3, Iss. 1. P. 27–29. DOI:https://doi.org/10.1364/OL.3.000027
 14. Корниенко Ю. В. О возможности восстановления изображения слабого объекта, искаженного влиянием земной атмосферы. Докл. АН УССР. Сер. А. 1977. № 10. С. 931–933.
 15. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. О реконструкции изображения объекта по модулю его фурье-образа. Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2008. Т. 13, № 1. С. 130–141.
 16. Содин Л. Г. О возможности достижения дифракционного предела разрешения при работе телескопа в турбулентной атмосфере. Письма в астрономический журн. 1976. Т. 2. С. 554–558.
 17. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. О реконструкции неискаженного изображения объекта по серии его изображений, искаженных средой со случайными неоднородностями показателя преломления. Доп. НАН України. 2010. № 2. С. 83–89.
 18. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Накопление фаз фурье-компонент при наблюдении сквозь турбулентную атмосферу. I. Кинематика и физика небесных тел. 2011. Т. 27, № 6. С. 52–63.
 19. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Накопление фаз фурье-компонент при наблюдении сквозь турбулентную атмосферу II. Кинематика и физика небесных тел. 2012. Т. 28, № 2. С. 45–58.
 20. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Механизм разрушения информации при наблюдении сквозь неоднородную среду. Радиофизика и радиоастрономия. 2012. Т. 17, № 1. С. 39–48.
 21. Fizeau M. H. Recherches sur les modifications que subit la vitesse de la lumiere dans le verre et plusieurs autres corps solides sous l'influence de la chaleur. Annales de chimie et de physique. 1862. Vol. 66. P. 429–482.
 22. Michelson A. A. On the application of interference methods to astronomical measurements. Philosophical magazine. Ser. 5. 1890. Vol. 30, Iss. 182. P. 1–21.
 23. Корниенко Ю. В., Уваров В. Н. Накопление сигнала при наблюдении астрономического объекта сквозь турбулентную атмосферу. Докл. АН УССР. Сер. А. 1987. № 4. С. 60–63.
 24. Roddier F. Redundant versus nonredundant beam recombination in an aperture synthesis with coherent optical arrays. J. Opt. Soc. Am. A. 1987. Vol. 4, N 8. P. 1396–1401. DOI:https://doi.org/10.1364/JOSAA.4.001396
 25. Rhodes W. Т., Goodman J. W. Interferometric technique for recording and restoring images by unknown aberration. J. Opt. Soc. Am. 1973. Vol. 63, N 6. P. 647–657. DOI:https://doi.org/10.1364/JOSA.63.000647
 26. Уваров В. Н. О возможности получения изображений с диффракционным разрешением при наблюдении сквозь неоднородную среду. Докл. АН УССР. Сер. А. 1979. № 10. С. 839–841.
 27. Kopilovich L. E. Construction of non-redundant masks over square grids using difference sets. Opt. Commun. 1988. Vol. 68, N 1. P. 7‑10. DOI:https://doi.org/10.1016/ 0030-4018(88)90003-X
 28. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Накопление фаз фурье-компонент при наблюдении сквозь турбулентную атмосферу. III. Кинематика и физика небесных тел. 2013. Т. 29, № 2. С. 69–80.
 29. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И., Копилович Л. Е., Луценко В. И., Масалов Д. С., Бондаренко Н. В., Дулова И. А., Дудинов В. Н., Пугач В. В., Мазуренко О. В., Ло Иян, Стулова Л. В. Развитие методов и средств оптики и квазиоптики для установления закономерностей и особенностей взаимодействия терагерцевого излучения с физическими и биологическими объектами: отчет по НИР «ОРЕОЛ». Кн. 2. Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины; рук. М. И. Дзюбенко. Харьков, 2016. 345 с. № ГР 0111U010479.
 30. Корниенко Ю. В. Обработка изображений в ИРЭ НАН Украины. Радиофизика и электрон.: cб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2008. Т. 13, спец. вып. С. 423–445.
 31. Sanders J., Kendrot E. CUDA by example. Moscow: DMK press, 2013. 232 p.
 32. Lyashenko I., Skuratovskiy S. I., Kornienko Yu. V., Dulova I. A., Pugach V. V., Stulova L. V. On the possibility of image processing acceleration with the graphic processing unit. 2016 II Int. Young
  Scientists Forum on Applied Physics and Engineering
  (YSF). Kharkiv, Ukraine, 10–14 Oct. 2016. IEEE. DOI:https://doi.org/10.1109/YSF.2016.7753840
 33. Lyashenko I., Kornienko Yu. V. Studying a Simple Generator of Pseudo-Random Numbers for Modeling the Astronomical Observation System. 2017 IEEE Int. Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF). Lviv, Ukraine, 17–20 Oct. 2017. IEEE. DOI:https://doi.org/10.1109/YSF.2017.8126645
 34. Van Diggelen J. A photometric investigation of the slopes and the heights of the ranges of hills in the Maria of the Moon. Bull. Astron. Inst. Neth. 1951. Vol. 11, N 423. P. 283–289.
 35. Парусимов В. Г., Корниенко Ю. В. Об отыскании наиболее вероятного рельефа поверхности планеты по ее оптическому изображению. Астрометрия и астрофизика. 1973. Вып. 19. С. 20–24.
 36. Корниенко Ю. В., Дулова И. А., Нгуен Суан Ань. Винеровский подход к определению оптических характеристик поверхности планеты по результатам фотометрических наблюдений. Кинематика и физика небесных тел. 1994. Т. 10, № 5. С. 69–76.
 37. Дулова И. А., Корниенко Ю. В. Случайная погрешность определения рельефа поверхности по ее радиояркости. Радиофизика и радиоастрономия. 2001. Т. 6, № 4. C. 310–316.
 38. Дулова И. А., Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Определение рельефа поверхности клинометрическим методом при избытке или недостатке исходных данных. Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2007. Т. 12, № 2. С. 408–415.
 39. Дулова И. А., Скуратовский С. И. , Бондаренко Н. В., Корниенко Ю. В. Восстановление рельефа поверхности по одиночным изображениям с помощью фотометрического метода. Астрономический вестник. 2008. Т. 42, № 6. С. 555–569.
 40. Дулова И. А., Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Совмещение изображений при определении рельефа поверхности фотоклинометрическим методом. Радиофизика и радиоастрономия. 2015. Т. 20, № 1. С. 30–36. DOI:https://doi.org/ 10.15407/rpra20.01.030
 41. Бондаренко Н. В., Дулова И. А., Корниенко Ю. В. Топография полигональных структур на Марсе в месте посадки КА «Phoenix» по результатам вычисления рельефа с помощью метода улучшенной фотоклинометрии по изображениям HIRISE. Астрономический вестник. 2014. Т. 48, № 4. С. 263–279. DOI:https://doi.org/10.1134/S0038094614040030
 42. Bondarenko N. V., Dulova I. A., Kornienko Yu. V. High-resolution albedo and relief of the lunar surface with the improved photoclinometry method for the topography reconstruction from a set of images. 49th Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) (The Woodlands, Texas, USA, 19–23 March 2018). LPI Contribution N 2459.
 43. Dulova I. A., Kornienko Yu. V. Photometric method for determining a planetary surface relief. Int. Conf. “Solar system bodies: from optics to geology”. Kharkov, Ukraine, 26–29 May 2008. P. 67–68.
 44. Dulova I. A., Kornienko Yu. V., Bondarenko N. V. Involvement of Altimetric Information into Relief Reconstruction from Images with Improved Photoclino-metry. The 50th Vernadsky/Brown Microsymposium on Comparative Planetology. Moscow, Russia, 12–14 Oct. 2009. Abstr. N m50_10.
 45. Dulova I. A., Kornienko Yu. V., Bondarenko N. V. Involvement of altimetric information into planet surface relief reconstruction from a set of images. 2010 Int. Kharkov Symp. Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010) (Kharkov, Ukraine, 21–26 June 2010). DOI:https://doi.org/10.1109/MSMW.2010.5546107
 46. Bondarenko N. V., Dulova I. A., Kornienko Yu. V. Polygons on Mars: Topography details recovered from images with the improved photoclinometry method. The Third Moscow Solar System Symposium (3M-S3). (Moscow, Russia, 8–12 Oct. 2012). Moscow, 2012. Abstr. N PS-42.
 47. Bondarenko N. V., Dulova I. A., Kornienko Yu. V. Improved Photoclinometry Method: Topography of Large-Scale Polygons at the Phoenix Landing Site from a set of Images. 44th Lunar and Planetary Science
  Conference
  (LPSC) (The Woodlands, Texas, USA,
  18–22 March 2013). LPI Contribution N 1719. P. 2669.
 48. Bondarenko N. V., Dulova I. A., Kornienko Yu. V. Improved Photoclinometry Method: Topography of the Lunar Surface Area in Mare Imbrium from a Set of Images. 47th Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) (The Woodlands, Texas, USA, 21–25 March 2016). LPI Contribution N 1903. P. 1860.
 49. Корниенко Ю. В., Пугач В. В., Скуратовский С. И. О возможности диагностики состояния атмосферы с помощью многолучевого интерферометра. Радио-физика и электрон. 2014. Т. 5(19), № 2. С. 16–21.
 50. Скуратовский С. И. Восстановление поля фазовых искажений по изображению точечного источника. Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2009. Т. 14, № 2. С. 222‑228.
 51. Корниенко Ю. В., Скуратовский С. И. Определение интенсивности точечного источника, наблюдаемого на фоне протяженного источника. Радиофизика и радиоастрономия. 2014. Т. 19, № 4. С. 317–323. DOI:https://doi.org/10.15407/rpra19.04.317
 52. Skuratovskiy S. I., Kornienko Yu. V. Determining the intensity of a point-like source, observed with an extended source as the background. Int. Young Scientists Forum on Applied Physics (YSF 2015). Dnipropet-rovsk, Ukraine, 29 Sept. – 2 Oct. 2015. IEEE. DOI:https://doi.org/10.1109/YSF.2015.7333256
 53. Skuratovskiy S. I., Kornienko Yu. V. Determining the intensity of a point-like source, observed with an extended source as the background: modeling and computer experiment. 9th Int. Kharkiv Symp. Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW). (Kharkiv, Ukraine, 20–24 June 2016). IEEE. DOI:https://doi.org/10.1109/MSMW.2016. 7538031
 54. Копилович Л. Е. Регулярный метод построения систем безызбыточных апертурных масок для наблюдения сквозь турбулентную атмосферу. Докл. АН УССР. Сер. А. 1983. № 10. С. 55–58.
 55. Корниенко Ю. В. Построение безызбыточных антенных конфигураций на квадратной решетке методом случайного поиска. Радиофизика и электрон.:
  сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2000. Т. 5, № 3. С. 148–154.
 56. Корниенко Ю. В. Построение безызбыточных антенных конфигураций на гексагональной решетке методом случайного поиска. Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2002. Т. 7, № 1. С. 142‑153.
 57. Kopilovich L. E., 2008. Array antennas of size 8´8 based on Hadamard difference sets sets. Радиофизика и радиоастрономия. 2008. Т. 13, № 2. С. 210–215.
 58. Kopilovich L. E. Upper Estimates for the Element Number of Non-redundant Antenna Configurations on Square and Hexagonal Grids. Exp. Astron. 2010. Vol. 28, N 1. P. 1–9. DOI: https://doi.org/10.1007/s10686-010-9191-4
 59. Копилович Л. Е. Безызбыточные конфигурации элементов на квадратных и гексагональных решетках больших размеров. Радиофизика и электро-ника. 2014. Т. 5(19), № 1. С. 80–84.
 60. Kopilovich L. E., Sodin L. G. Multielement System Design in Astronomy and Radio Science. Springer, 2014. 204 p.
 61. Алексеев Г. А., Стулова Л. В. Об эстафетном взаимодействии ленточного электронного потока с бегущей волной при наличии поперечного магнитного поля. Радиофизика и электроника. 2010. Т. 1(15), № 3. С. 30–34.
 62. Алексеев Г. А., Стулова Л. В. Эксцентрический цилиндрический диод с током, ограниченным пространственным зарядом. Радиофизика и электроника. 2012. Т. 3(17), № 1. С. 85–91.
 63. Алексеев Г. А., Стулова Л. В. Эстафетное взаимодействие в приборах СВЧ. Радиофизика и электроника. 2013. Т. 4(18), № 2. С. 77–85.
 64. Alexeev G. A., Stulova L. V., Elementary theory of clinotron with distributed interaction of electron beam with orthogonal component of field. 24-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо'2014). Севастополь, Украина, 7–13 сент. 2014: материалы конф. в 2 т. Севастополь: Вебер, 2014. Т. 1. С. 171–172.
 65. Корниенко Ю. В., Масалов Д. С. Реализация метода Крылова–Боголюбова–Митропольского в системе компьютерной алгебры. Физические основы приборостроения. 2014. Т. 3, № 1. С. 70–83.