• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Поляризація ночних СНЧ-ОНЧ атмосфериків: спроба вжитку критеріїв статистики

Горішня, ЮВ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

E-mail:yugorishnya@gmail.com

https://doi.org/10.15407/rej2019.04.020
Мова: російська
Анотація: 

 

Предмет і мета роботи. Твік-атмосферики (нічні низькочастотні атмосферики), поряд із радіопросвічуванням хвилями радіостанцій дуже низьких частот (ДНЧ), використовуються для вивчення нижньої іоносфери. Передбачення наявної аналітичної теорії щодо поляризації таких атмосфериків і накопичений експериментальний матеріал описують ліву еліптичну поляризацію як характерну ознаку твік-атмосфериків в їх «хвостовій» частині. Наявність горизонтальної складової геомагнітного поля в області віддзеркалення твік-атмосфериків у нижній іоносфері повинна призводити в рамках теорії до невзаємності поширення у напрямках «схід–захід» та «захід–схід». Мета роботи полягала в тому, щоб визначити поляризацію твік-атмосфериків за трикомпонентними записами та статистично оцінити нульову гіпотезу щодо двох поляризаційних параметрів твік-атмосфериків.

Методи і методологія роботи. На матеріалі масиву експериментальних записів, що містить близько 300 твік-атмосфериків і є досить великим для статистичної обробки, вивчалася поляризація для різних ділянок часової форми атмосфериків.

Результати роботи. Були визначені та проаналізовані для першої (фундаментальної) гармоніки дві характеристики поляризації твік-атмосфериків, поляризаційне відношення і різниця фаз, в залежності від параметра, тотожного куту падіння випромінювання. Виявлено відмінність між поляризаційними відношеннями стосовно даних для навколоекваторіальних трас поширення твік-атмосфериків і для твік-атмосфериків, що поширюються поза областю геомагнітного екватора, де виконується умова квазіпоздовжнього поширення випромінювання щодо геомагнітного поля.

Висновок. Показано, що невзаємність поширення твік-атмосфериків у напрямках «схід–захід» і «захід–схід» щодо геомагнітного меридіана виявляється статистично як значущі відмінності у величинах різниці фаз при кутах падіння випромінювання 40...60°, які мають місце між головною частиною та тілом твік-атмосфериків.

Ключові слова: діагностика нижньої іоносфери, дуже низькі частоти (ДНЧ), локація блискавок, наднизькі частоти (ННЧ), ННЧ–ДНЧ радіохвилі, твік-атмосферики

Стаття надійшла до редакції 18.01.2019
УДК: 537.87+550.388.2
Radiofiz. elektron. 2019, 24(4): 20-29
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Горишняя Ю.В. Оценка концентрации электронов и высоты нижней границы ионосферы по данным анализа многомодовых твик-атмосфериков. Радиофизика и электроника. 2014. Т. 19, № 1. С. 20–28.
 2. 2.(Kyiv, 29 May – 2 June 2017). Kyiv: KPI Publ., 2017. P. 94–97.
 3. Швец А.В., Горишняя Ю.В. Локация молний и оценка высоты нижней ионосферы с использованием дисперсионных характеристик твик-атмосфериков. Радіофізика та електроніка. 2011. T. 16, № 4. С. 53–59.
 4. 4.Ііі(Kyіv, 6–8 Sept. 2010). Kyіv: IEEE, 2010. P. 98–101.
 5. Горишняя Ю.В., Швец А.В. Метод оценки параметров нижней ионосферы с помощью широкополосных сигналов твик-атмосфериков. Electromagnetіc Methods of Envіronmental Studіes (EMES’2012): тез. докл. (Харьков, 25–27 сент. 2012). Харьков: РИ НАНУ, 2012. С. 289–291.
 6. Yamashita M. Propagation of tweek atmospherics. J. Atmos. Terr. Phys. 1978. Vol. 40, Iss. 2. P. 151–156. DOI: https://doi.org/10.1016/0021-9169(78)90019-3.
 7. Shvets A.V., Hayakawa M. Polarization effects for tweek propagation. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1998. Vol. 60, N 4. P. 461–469. DOI: https://doi.org/10.1016/S1364-6826(97)00131-4.
 8. 8.Швец А.В. О поляризационных свойствах твиков. Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 1997. Т. 2, № 2. С. 101–106.
 9. Shvets A.V., Gorіshnya Y.V. Polarіzatіon of atmospherіcs propagatіng under nіght-tіme іonosphere. The 6th Іnt. Kharkov Symp. on Physіcs and Engіneerіng of Mіcrowaves, Mіllіmeter and Submіllіmeter Waves and Workshop on Teraherz Technologіes (MSMW’07): Proc. (Kharkov, Ukraіne, 25–30 June 2007). Харків, 2007. Vol. 2. P. 763–765.
 10. Ryabov B.S. Tweek formation peculiarities. Geomagn. Aeronomy. 1994. Vol. 34, N 1. P. 60–66.
 11. Wait J.R. Electromagnetic Waves in Stratified Media. Oxford, New York: Pergamon Press, 1962. 372 p.
 12. Reeve C.D., Rycroft M.J. The eclipsed lower ionosphere as investigated by natural very low frequency radio signals. J. Atmos. Terr. Phys. 1972. Vol. 34, Iss. 4. P. 667–672. DOI: https://doi.org/10.1016/0021-9169(72)90154-7.