• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Комплексирована радіолокаційна система для контроля надводної обстановки та судноплавства

Косяковський, АВ, Миценко, ІМ, Роєнко, ОМ
Organization: 

 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Озброєних Сил України
28, просп. Повітрофлотський, Київ, 03049, Україна
E-mail: a.kosiakovskiy@mil.gov.ua

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

E-mail: igor.mytsenko@gmail.com

https://doi.org/10.15407/rej2019.04.030
Мова: російська
Анотація: 

 

Предмет і мета роботи. Основним чинником, що впливає на розвиток сучасних морських радіолокаційних систем (РЛС) і підвищення їх ефективності, є правильне обгрунтування концепції побудови і вибору технічних вимог до розробок нових пристроїв. Метою даної роботи є аналіз існуючих методів побудови морських РЛС, узагальнення результатів багаторічних прикладних радіофізичних досліджень в різних районах Світового океану, а також в акваторії Чорного моря і на їх основі розробка концепції побудови комплексированих РЛС для контролю надводної обстановки та судноплавства придатної для практичної реалізації.

Методи і методологія роботи. При розробці концепції побудови та аналізі параметрів пропонованої РЛС було використано метод математичного моделювання.

Результати роботи. У статті наведено опис концепції побудови комплексированої радіолокаційної системи для контролю надводної обстановки та судноплавства, до складу якої входять 3-см РЛС та 8-мм РЛС з радіометричним пристроєм. При виборі 3-см діапазону враховано результати багаторічних радіофізичних досліджень, проведених ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України в районах Світового океану та Чорного моря. Застосування 8-мм діапазону дозволяє здійснювати ближню радіолокацію, де сигнали 3-см РЛС інтерферирують і створюють сильні відбиття від морської поверхні. Необхідність використання радіометра 8-мм діапазону викликано тим, що зменшення ефективної площі розсіяння (ЕПР) із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів призводить до збільшення власного радіояркостного випромінювання об'єктів. Тому, для виявлення малопомітних (з використанням технології Stealth) і малорозмірних цілей застосовують радіометр, який дозволяє збільшити контраст цілі.

Висновок. Зроблено висновки про практичну значущість запропонованої концепції побудови комплексированої РЛС для контролю надводної обстановки та судноплавства.

Ключові слова: комплексирований метод, радіолокаційна система, радіометр, радіотепловий контраст

Стаття надійшла до редакції 18.03.2019
УДК: 621.371.029
Radiofiz. elektron. 2019, 24(4): 30-34
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Дзюба В.П., Еремка В.Д., Зыков А.Ф., Милиневский Л.П., Мыценко И.М., Прокопенко О.И., Роенко А.Н., Роскошный Д.В. Физические основы и радиоэлектронные средства контроля надводной обстановки и судоходства. Под ред. В.М. Яковенко. Севастополь: Вебер, 2012. 196 с.
  2. Быстров Р.П., Гуляев Ю.В., Черепенин В.А., Соколов А.В. Особенности развития радиолокационных систем. Радиотехника. 2010. № 9. С. 71–90.
  3. Вопросы перспективной радиолокации. Коллективная монография. Под ред. А.В. Соколова. Москва: Радиотехника, 2003. 512 с.
  4. Мыценко И.М. Загоризонтное распространение УКВ над Мировым океаном. Харьков: ФЛП Панов А.Н., 2016. 161 с.
  5. Быстров Р.П. Радиолокационные системы обнаружения наземных объектов в короткой части миллиметрового диапазона волн. В 2-х т. М.: Технология. РА РАН. 2002. Т. 1. 216 с.