• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Експериментальне дослідження частотного дискримінатора з компенсації зміни рівня вхідного сигналу

Миценко, ІМ, Халамейда, ДД
Organization: 

 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

E-mail: khalameyda@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2020.04.080
Мова: українська
Анотація: 

 

Предмет і мета роботи. На цей час імпульсні магнетрони є лідерами із застосування в передавачах радіолокаційних станцій (РЛС), що пов’язано з необхідністю генерування потужних високочастотних коливань і забезпечення заданої дальності дії. До недоліків магнетронів слід віднести значний рівень шумів і труднощі реалізації перестроювання частоти. З цієї причини у випадку застосування автоматичного підстроювання частоти (АПЧ) виникають проблеми в керуванні безпосередньо частотою імпульсного магнетрона. Для цього найчастіше застосовується АПЧ гетеродина приймача, а не магнетрона. Частота гетеродина підтримується такою, що приймач весь час виявляється налаштованим на частоту прийнятого сигналу. Метою цієї роботи є аналіз існуючих методів підстроювання частоти сигналу різних пристроїв на основі частотного дискримінатора, розроблення принципової електричної схеми та отримання характеристик, що виконано на базі розробленої схеми макета частотного дискримінатора.

Методи і методологія роботи. Для розроблення принципової електричної схеми застосовувався інтуїтивний метод.

Результати роботи. У статті наведено опис розробленої функціональної схеми частотного дискримінатора, побудованого на базі частотного дискримінатора, який поєднує переваги однотактної схеми (простоту конструкції і налаштування) та двотактної (вихідна напруга дорівнює нулю на заданій частоті вхідного сигналу, можливість компенсації змін амплітуди вхідної напруги і завад). У роботі наведено принципову електричну схему нового частотного дискримінатора і його амплітудно-частотні, динамічні та інші характеристики, отримані експериментальним шляхом.

Висновок. Зроблено висновки про новизну запропонованої концепції побудови системи АПЧ гетеродинів на основі частотного дискримінатора і його переваги порівняно з відомими рішеннями. 

Ключові слова: автоматичне підстроювання частоти, радіолокаційна система, частотний дискримінатор

Стаття надійшла до редакції 23.12.2019
УДК 621.375.018.756
Radiofiz. elektron. 2020, 25(4): 80-85
Повний текст (PDF)

References: 

 

 1. Вопросы перспективной радиолокации. Под ред. А.В. Соколова. Москва: Радиотехника, 2003. 512 с.
 2. Бычков С.И. Магнетронные передатчики. Москва: Воениздат, 1955. 216 с.
 3. Капланов М.Р., Левин В.А. Автоматическая подстройка частоты. 2-е изд., доп. Москва; Ленинград: Госэнергиздат, 1956. 200 с.
 4. Мыценко И.М., Халамейда Д.Д. Система автоматической подстройки частоты гетеродина приемника РЛС с передатчиком. Радіофізика та електроніка. 2018. Т. 23. № 2. С. 48–53. DOI: https://doi.org/10.15407/rej2018.02.048.
 5. Дзюба В.П., Ерёмка В.Д., Зыков А.Ф., Милиневский Л.П., Мыценко И.М., Прокопенко О.И., Роенко А.Н., Роскошный Д.В. Физические основы и радиоэлектронные средства контроля надводной обстановки и судоходства. Под ред. В.М. Яковенко. Севастополь: Вебер, 2012. 196 с.
 6. Гуткин Л.С., Лебедев В.Л., Сифоров В.И. Радиоприемные устройства. Москва: Советское радио, 1963. Ч. 2. 349 с.
 7. Мейнке Х., Гунулах Ф. Радиотехнический справочник. Пер. с нем. Т. 2. Москва: Госэнергоиздат, 1962. 576 с.
 8. Ерёмка В.Д., Кабанов В.А., Логвинов Ю.Ф., Мыценко И.М., Разсказовский В.Б., Роенко А.Н. Нетрадиционные методы и средства радиолокации. Харьков: Полиграфический центр «В лавке», 2015. 315 с.
 9. Безгина И.П., Ерёмка В.Д., Макулина Т.А., Мыценко И.М. Бестоковая перестройка и стабилизация частоты автоколебаний клинотрона терагерцового диапазона. Изв. вузов. Прикладная нелинейная динамика. 2015. Т. 23, № 6. C. 47–60. DOI: https://doi.org/10.18500/0869-6632-2015-23-6-47-59.