• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Спрямовані властивості випромінювання двох імпедансних монополів, розташованих на ідеально провідному прямокутному екрані

Єлісєєва, HП, Бердник, СЛ, Катрич, ВО
Organization: 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
4, пл. Свободи, Харків, 61022, Україна
Е-mail: nadezhda.p.yeliseyeva@karazin.ua

https://doi.org/10.15407/rej2021.02.054
Мова: українська
Анотація: 

Предмет і мета роботи – визначення залежності спрямованих властивостей випромінювання (коефіцієнта спрямованої дії та діаграм направленості) двох імпедансних резонансних монополів з електричною довжиною 0,2 £ l / l £ 0,3, розташованих на ідеально провідному прямокутному екрані перпендикулярно до його поверхні, від відстані між монополями і розмірів та відношення сторін прямокутного екрана.

Методи і методологія роботи. Розв’язок тривимірної векторної задачі дифракції полів двох імпедансних монополів, розташованих на ідеально провідному прямокутному екрані, отримано на основі методу рівномірної геометричної теорії дифракції з використанням асимптотичних виразів для дифрагованих полів з урахуванням вторинної дифракції та для розподілу електричного струму імпедансного диполя, розташованого у вільному просторі.

Результати роботи. Розроблено 3-D програми для обчислення діаграм направленості, коефіцієнта спрямованої дії в максимумі випромінювання D max , опору випромінювання двох монополів, розташованих на прямокутному екрані, з урахуванням вторинної дифракції на його крайках. Проведено аналіз формування діаграм направленості дифрагованого і повного полів та досліджено вплив на коефіцієнт спрямованої дії D max відстані між монополями x / l  0,1...1, розмірів L / l  1,2…4 і відношення сторін W / L  0,5…3 екрана. Показано, що при знайдених оптимальних xopt  0,65l, розмірах екрана L opt і (W / L)opt можна збільшити D opt утричі порівняно з мінімальним значенням Dmax .

Висновок. Розв’язано тривимірну векторну задачу дифракції полів двох імпедансних монополів, розташованих на ідеально провідному прямокутному екрані. Встановлено, що два монополі при оптимальній відстані між ними xopt і розмірі сторони квадратного екрана L opt дає більший опір випромінювання та удвічі більший D opt , ніж один монополь на тому ж екрані. Розроблені програми та отримані числові результати дозволяють моделювати ефективні реальні бездротові системи зв’язку як з ідеально провідними, так і з імпедансними резонансними монополями.

Ключові слова: імпедансний монополь, діаграма направленості, дифраговане поле, коефіцієнт спрямованої дії, опір випромінювання, поверхневий імпеданс, прямокутний екран

Стаття надійшла до редакції 08.026.2021
УДК 621.396.674.3
Radiofiz. elektron. 2021, 26(2): 54-66
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Єлісєєва Н.П, Бердник С.Л., Катрич В.О. Резонансні властивості імпедансного монополя, розташованого на ідеально провідному прямокутному екрані. Радіофізика та електроніка. 2020. Т. 25, № 3. С. 3–15. DOI: 10.15407/rej2020.03.003.
  2. Yeliseyeva N., Berdnik S., Katrich V. Analysis of Directional Properties of Radiation of Impedance Monopole Located on Finite Size Screen. Proc. 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW). Kharkiv, Ukraine, 21–25 Sept. 2020. P. 217–221. DOI: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252675.
  3. Balanis C.A. Antenna Theory: Analysis and Design. John Wiley & Sons, Inc, 2016. 1104 p.
  4. Burghignoli P., Lovat G., Araneo R., and Celozzi S. Time-domain shielding of a thin conductive sheet in the presence of vertical dipoles. IEEE Trans. Electromagn. Compat. 2018. Vol. 60, Iss. 1. P. 157–165. DOI: 10.1109/TEMC.2017.2702560.
  5. Naser-Moghadasi M., Rousta H., and Virdee B.S. Compact UWB Planar Monopole Antenna. IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett. 2009. Vol. 8. P. 1382–1385. DOI: 10.1109/LAWP.2009.2039111.
  6. Karandikar Y. Pattern studies of two parallel dipoles above ground plane in eleven configuration as feed for reflector antenna. IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett. 2010. Vol. 9. P. 558–561. DOI: 10.1109/LAWP.2010.2051657.
  7. Yeliseyeva N., Berdnik S., Katrich V. The Radiation Characteristics of Two Coupled Vertical Dipoles with a Finite Size Screen. In: Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. (eds). Advances in Information and Communication Technology and Systems. MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, Cham. 2021. Vol. 152. P. 342–358. DOI: 10.1007/978-3-030-58359-0_19.