• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Про можливість оцінювання відстані до цілі методами пасивної радіолокації при далекому тропосферному поширенні радіохвиль

Миценко, ІМ, Роєнко, ОМ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: rk@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2021.04.022
Мова: українська
Анотація: 

Предмет та мета роботи. Прогрес у галузі розроблення засобів зв’язку передбачає використання в сучасних радіолокаційних станціях (РЛС) нової елементної бази і технологій обробки сигналів. Останніми роками все більшу увагу розробників радіолокаційних комплексів привертають пасивні системи. Проте вони не дозволяють визначати дальність до об’єкту, що досліджується, за даними приймання сигналів тільки однієї станції. У роботі запропоновано концепцію визначення дальності до цілі при пасивній радіолокації і далекому тропосферному поширенні радіохвиль на основі дистанційної залежності статистичних параметрів амплітудних флуктуацій сигналу, що приймається від цілі за межами радіогоризонту.

Методи та методологія роботи. Основним механізмом поширення радіохвиль за межами радіогоризонту є далеке тропосферне розсіяння радіохвиль на неоднорідностях тропосфери. Ці неоднорідності безперервно змінюють свою форму і розміри, переміщуються в просторі. Результуюче поле в точці приймання визначається додаванням енергії радіохвиль, розсіяної неоднорідностями в освітлюваній області простору, яка змінює свою висоту залежно від відстані. Це призводить до залежності статистичних параметрів флуктуацій сигналу, що приймається, від відстані. Після статистичної обробки флуктуацій сигналу, що приймається, можна оцінити відстань до спостережуваної цілі. Для вирішення поставленого завдання проведено детальний аналіз результатів експериментальних досліджень щодо поширення радіохвиль довжиною 3 і 50 см над Охотським морем на трасах завдовжки до 500 км.

Результати роботи. Для оцінки відстані до цілі при пасивній радіолокації можна використовувати стандартне відхилення s амплітуди прийнятого сигналу.

Висновки. На основі дистанційної залежності статистичних параметрів амплітудних флуктуацій відбитого від цілі сигналу можна оцінити відстань до цілі при пасивній радіолокації в сантиметровому, дециметровому і метровому діапазонах хвиль.

Ключові слова: далеке тропосферне поширення, пасивна радіолокація, радіогоризонт

Стаття надійшла до редакції 28.09.2021
УДК 621.396.669
Radiofiz. elektron. 2021, 26(4): 22-27
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Wiesbeck W., Sit L. Radar 2020: The Future of Radar Systems. 2014 Int. Radar Conf. (13–17 October 2014). Lille, France, 2014. P. 265–268.
  2. Быстрова Р.П., Загорин С.К., Соколов А.В., Федорова А.В. Пассивная радиолокация: методы обнаружения объектов. Москва: Радиотехника, 2008. 320 с.
  3. Вопросы перспективной радиолокации. Под ред. А.В. Соколова. Москва: Радиотехника, 2003. 512 с.
  4. Дальнее тропосферное распространение ультракоротких радиоволн. Под ред. Б.А. Введенского. Москва: Сов. радио, 1965. 415 с.
  5. Радиофизические исследования Мирового океана: cб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. АН Украины. Отв. ред. В.Б. Разсказовский. Харьков, 1992. 220 с.
  6. Давыденко Ю.И. Дальняя тропосферная связь. Москва: Воениздат, 1968. 212 с.
  7. Villars F., Weiskopf V.F. On the scattering of radio waves by turbulent fluctuations of the atmosphere. Proc. IRE. 1955. Vol. 43, Iss. 10. P. 1232–1235.