• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

РАДІАЦІЙНА ДОБРОТНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ РІЗНОЇ ФОРМИ З ДОСЛІДЖУВАНИМИ ПРОВІДНИКАМИ ТА РІДКИМИ ДІЕЛЕКТРИКАМИ

Баранник, ОА, Вітусевич, СО, Проценко, ІО, Харченко, МС, Черпак, МТ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: ira_protsenko@bk.ru

Peter Grünberg Institute Forschungszentrum Juelich, Юліх, Німеччина

https://doi.org/10.15407/rej2015.03.055
Мова: російська
Анотація: 

При використанні діелектричних резонаторів з хвилями шепочучої галереї як вимірювальних комірок для визначення електрофізичних параметрів речовин необхідно обирати резонаторну структуру, яка характеризується припустимими величинами радіаційної добротності. Обчислення радіаційних добротностей аналітично можливе тільки для простих симетричних структур. У роботі проведено чисельні дослідження резонаторів із лейкосапфіру різної форми, як обмежених торцевими провідними стінками, так і без них, у діапазоні частот 25…40 ГГц. Дискові резонатори з однією провідною стінкою досліджувалися також експериментально. Показано вплив внесеного в електромагнітне поле зразка досліджуваного матеріалу на розподіл поля резонатора, його частоту і радіаційну добротність. Розглянуто можливість використання вимірювальних комірок на основі таких резонаторів для визначення мікрохвильового імпедансу (над)провідників і діелектричної проникності рідких діелектриків. Отримані результати дозволяють обрати резонаторну вимірювальну комірку з радіаційними втратами, якими можна знехтувати.

Ключові слова: діелект-ричний резонатор, діелектрична проникність рідин, надпровідник, радіаційна добротність

Стаття надійшла  01.07.2015 г.
PACS     07.05.Tp; 84.40.-x; 42.60.Da
УДК 621.372.413
Radiofiz. elektron. 2015, 20(3): 55-61
Повний текст (PDF)
 

References: 
 1. Accurate microwave technique of surface resistance measurement of large-area HTS films using sapphire quasioptical resonator / N. Cherpak, A. Barannik, Y. Prokopenko et al. // IEEE Trans. Appl. Supercond. – 2003. – 13, N 2. – P. 3570–3573.
 2. Biochemical liquids permittivity characterization technique based on whispering-gallery mode resonator with microfluidic channel / A. I. Gubin, A. A. Barannik, I. A. Protsenko et al. // Proc. of 43rd Europ. Microwave Conf. – Nuremberg, 2013. – Р. 314–317.
 3. Millimeter-wave surface impedance of optimally-doped Ba(Fe1−xCox)2As2 single crystals / A. Barannik, N. T. Cherpak, M. A. Tanatar et al. // Phys. Rev. B. – 2013. – 87, N 1. – P. 014506(1–7).
 4. Unusual microwave response and bulk conductivity of very thin FeSe0.3Te0.7 film as a function of temperature / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yun Wu et al. // Low Temperature Phys. – 2014. – 40, N 6. – P. 636–644.
 5. Krupka J. Microwave Conductivity of Very Thin Graphene and Metal Films / J. Krupka, W. Strupinski, and N. Kwietniewski // J. Nanoscience and Nanotechnology. – 2011. – 11, N 4. – P. 3358–3362.
 6. Whispering-Gallery-Mode Resonator Technique With Microfluidic Channel for Permittivity Measurement of Liquids / A. I. Gubin, A. A. Barannik, N. T. Cherpak et al. // IEEE Trans. on MW Theory and Tech. – 2015. – 63, N 6. – P. 2003–2009.
 7. Квазиоптические твердотельные резонаторы / А. Я. Кириченко, Ю. В. Прокопенко, Ю. Ф. Филиппов, Н. Т. Черпак. – К.: Наук. думка, 2008. – 296 с.
 8. Barannik A. A. About low-temperature microwave response of epitaxial YBa2Cu3O7–d film measured by a novel measurement technique / A. A. Barannik, S. O. Bunyayev, N. T. Cherpak / Low Temperature Physics. – 2008. – 34, N 12. – P. 977–981.
 9. Braginsky V. B. Experimental observation of fundamental microwave absorption in high quality dielectric crystals / V. B. Braginsky, V. S. Ilchenko, K. S. Bagdassarov // Phys. Lett. A. – 1987. – 120, N 6. – P. 300–305.
 10. Hemispherical and aspheric WGM dielecric resonators with conducting endplates: radiation and conductivity losses depending on shape of the resonators surface / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, M. S. Kharchenko, S. A. Vitusevich // Радиофизика и электрон. – 2013. – 4(18), № 4. – C. 49–54.
 11. Брагинский В. Б. Системы с малой диссипацией / В. Б. Брагинский, В. П. Митрофанов, В. И. Панов. – М.: Наука, 1981. – 144 с.
 12. Two-layered disc quasi-optical dielectric resonators: electrodynamics and application perspectives for complex permittivity measurements of lossy liquids / A. A. Barannik, N. T. Cherpak, Yu. V. Prokopenko et al. // Meas. Sci. Technol. – 2007. – N 18. – P. 2231–2238.
 13. Gubin A. I. Dielectric resonators with „Whispering-gallery“ waves in investigations of small-volume binary solutions / A. I. Gubin, A. A. Lavrinovich, N. T. Cherpak // Ukr. J. Phys. – 2006. – 51, N 7. – C. 723–727.