• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

РАДІОЛОКАЦІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ МІСЦЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НАД МОРЕМ МЕТОДОМ ROOT-MUSIC ЗА УМОВ ЗАВАД ВІД СИГНАЛІВ БАГАТОПРОМЕНЕВОГО ПОШИРЕННЯ І ТЕПЛОВИХ ШУМІВ ПЕЛЕНГАТОРА

Педенко, ЮО
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: pedenko@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2016.01.022
Мова: російська
Анотація: 

Роботу присвячено проблемі підвищення точності радіолокаційного вимірювання кутів місця маловисотних цілей над морем при використанні методу root-MUSIC, який розглядається фахівцями як один із засобів вирішення даної проблеми. На відміну від попередніх робіт, в яких враховується вплив завад, створюваних тільки багатопроменевим поширенням радіохвиль, у цьому дослідженні завади ускладнюються за рахунок додавання теплових шумів пеленгатора. Це дозволяє оцінити можливості методу і дати рекомендації щодо його застосування в умовах, наближених до реальних. Дослідження проводилося шляхом комп’ютерного моделювання. Воно охопило різні ступені хвилювання моря, за яких відтворювалися умови від дзеркального до сильного дифузного відбиття. При моделюванні використовувався широкий діапазон відношень сигнал/шум. Основна увага приділялася дослідженню впливу на похибки вимірювань апріорних параметрів методу: розмірності підпростору сигналів і порядку кореляційної матриці сигналів, прийнятих багатоелементною антенною решіткою. Розроблено рекомендації щодо їх вибору, які дозволяють мінімізувати похибки вимірювання кутів місця за різних умов. Результати дослідження розширюють уявлення про шляхи вдосконалення методів вимірювання кутів місця маловисотних цілей над морем.

Ключові слова: root-MUSIC, вимірювання кута місця, дзеркальне відбиття, дифузне відбиття, комп’ютерне моделювання, маловисотна ціль, теплові шуми

Стаття надійшла до редакції 22.12.2015
PACS 02.70.Hm, 06.30.Bp, 06.30.Bp, 07.05.Tp, 84.40.-x, 84.40.Xb
УДК 621.396.969.13
Radiofiz. elektron. 2016, 21(1): 22-30

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Педенко Ю. А. Особенности использования метода MUSIC для измерения угла места маловысотных целей над взволнованной поверхностью моря / Ю. А. Педенко // Радиофизика и электрон. - 2010. - 1(15), № 3. – С. 65-70.
 2. Педенко Ю. А. Влияние многолучевого распространения на определение угла места маловысотного излучателя методом root-MUSIC / Ю. А. Педенко, В. Б. Разсказовский, Ю. Ф. Логвинов // Радиофизика и электрон. - 2011. - 2(16), № 2. – С. 32-42.
 3. Педенко Ю. А. Выбор параметров метода root-MUSIC при радиолокационном измерении углов места целей вблизи поверхности моря / Ю. А. Педенко // Радиофизика и электрон. - 2013. - 4(18), № 1. – С. 53-58.
 4. Педенко Ю. А. Измерение углов места целей над морем с использованием метода root-MUSIC. Выбор решения / Ю. А. Педенко // Радиофизика и электрон. - 2014. - 5(19), № 4. – С. 33-41.
 5. Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С. Л. Марпл; пер. с англ. под ред. И. С. Рыжака. - М.: Мир, 1990. - 584 с.
 6. Шахтарин Б. И. Методы спектрального оценивания случайных процессов: учеб. пособие / Б. И. Шахтарин, В. А. Ковригин. - М.: Гелиос АРВ, 2005. - 248 с.
 7. Becкman P. The scattering of electromagnetic wave from rough surface / P. Becкman, A. Spizzichino. - L.: Pergamon press, 1963. - 303 p.
 8. Разсказовский В. Б. Модель поля миллиметровых и сантиметровых волн над морем для исследования методов измерения углов места низколетящих целей / В. Б. Разсказовский, Ю. А. Педенко // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. - Х., 2003. - 8, № 1. - С. 22-33.
 9. Barton D. K. Low-Angle Tracking / D. K. Barton // Proc. of the IEEE. - 1974. - 62, N 6. - P. 687–704.