• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ІНДИКАТРИСА РОЗСІЯННЯ КРИСТАЛІВ СНІГУ

Веселовська, ГБ, Хлопов, ГІ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: veselovskaya3@ukr.net

https://doi.org/10.15407/rej2016.02.015
Мова: російська
Анотація: 

Радіолокаційні методи дослідження хмар і опадів є одними з найбільш ефективних методів дистанційного зондування атмосфери. Переваги радіолокаційних методів у тому, що вони дозволяють оперативно вимірювати характеристики опадів на великих площах. За умов турбулентного середовища частинки можуть знаходитися під різними кутами відносно до падаючого поля, тому в роботі зроблено спробу дослідження індикатриси розсіяння кристалів снігу (залежності ефективної площі розсіяння (ЕПР) від кута падіння електромагнітної хвилі), що дозволило оцінити межі мінливості ЕПР частинок снігу при варіаціях кута піднесення антени радара. Для числового моделювання розсіювальних властивостей частинок снігу використовувалися частинки двох типів під різними кутами спостереження, при цьому в роботі розглядалися два азимутальних кути падіння електромагнітного поля в широкому частотному діапазоні.

Ключові слова: індикатриса розсіяння, кристал снігу

Стаття надійшла 23.03.2016
PACS     07.07.Vx
УДК 319.61.126
Radiofiz. elektron. 2016, 21(2): 15-21
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Радиолокационные измерения осадков / А. М. Боровиков, В. В. Костарев, И. П. Мазин, А. А. Черников. – М: Гидрометеоиздат, 1967. – 140 c.
 2. Atlas D. Radar in Meteorology / D. Atlas. – 1st edition. – Boston: American Meteorological Society, 1990. – 785 р.
 3. Gunn K. L. S. The distribution with size of aggregate snowflakes / K. L. S. Gunn, J. S. Marshall // J. Meteorol. – 1958. – 15, N 10. – P. 452–461.
 4. Sekhon R. S. Snow size spectra and radar reflectivity / R. S. Sekhon, R. C. Srivastava // J. Atmos. Sci. – 1970. – 27, N 3. – P. 299–307.
 5. Passarelli R. E. Theoretical explanation for Z-R relationships in snow / R. E. Passarelli // 18th Conf. Radar Meteor. – Boston: American Meteorological Society, 1978. – P. 332–335.
 6. Ohtake T. Radar reflectivity of aggregated snowflakes / T. Ohtake, T. Henmi // 14th Conf. Radar Meteor. – Boston: American Meteorological Society, 1970. – P. 209–210.
 7. Веселовская А. Б. Дистанционное зондирование снегопадов. Обзор / А. Б. Веселовская // Радиофизика и электрон. – 2015. – 6(20), № 3. – С. 38–48.
 8. Determination of a Z-R relationship for snowfall using a radar and high sensitivity snow gauges // Y. Fujiyoshi, T. Endoh, T. Yamada et al. // J. Appl. Meteorol. – 1990. – 29, N 2. – P. 147–152.
 9. Boucher R. J. Radar determination of snowfall rate and accumulation / R. J. Boucher, J. G. Wieler // J. Climate Appl. Meteorol. – 1985. – 24, N 1. – P. 68–73.
 10. Pruppacher H. R. Microphysics of Clouds and Precipitation / H. R. Pruppacher, J. D. Klett. – 2nd edition. – Kluwer Academic Publ., 1997. – 954 р.
 11. Sasyo Y. The collection efficiency of simulated snow particles for water droplets (II)-on the oscillatory angular motion of the snowflake / Y. Sasyo // Meteorol. and Geophys. – 1977. – 28. – P. 159–168.
 12. Harrington R. F. Field Computation by Moment Methods / R. F. Harrington. – Piscataway: Wiley-IEEE Press, 1993. – 240 р.
 13. Антенны. Ч. 1 / Н. П. Габеля, А. Д. Истрашкин, Ю. К. Муравьев, В. П. Серков; под ред. Ю. К. Муравьева. – Л.: Воен. Краснознам. акад. связи, 1963. – 630 с.
 14. Mishchenko M. I. Capabilities and limitations of a current Fortran implementation of the T-matrix method for randomly oriented, rotationally symmetric scatterers / M. I. Mishchenko, L. D. Travis // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 1998. – 60, N 3. – P. 309–324.