• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

КВАЗІПЕРІОДИЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕЗОНАТОРІВ ФАБРІ–ПЕРО НА ОСНОВІ ПЛОСКИХ ЕКРАНІВ СКІНЧЕННОЇ ТОВЩИНИ З ПРЯМОКУТНИМИ ОТВОРАМИ

Грибовський, ОВ
Organization: 

Радіоастрономічний інститут НАН України
4, вул. Мистецтв, Харків, 61002, Україна

E-mail: grib@rian.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2017.03.003
Мова: російська
Анотація: 

У зв'язку з актуальністю створення нових метаматеріалів останнім часом великий інтерес викликають багатошарові інтерференційні структури. У результаті чисельного моделювання показано, що скінченна послідовність резонаторів Фабрі–Перо з плоских екранів скінченної товщини з прямокутними отворами в області частот нижче частоти відсіченя прямокутних хвилеводів має здатність локалізувати електромагнітну енергію в областях резонаторів. Амплітуда поля в резонаторах на резонансних частотах може перевищувати амплітуду плоскої хвилі, яка збуджує досліджувану структуру, майже на порядок. Збільшення числа резонаторів призводить до збільшення числа резонансів повного проходження плоскої хвилі через систему резонаторів. На частотах, які значно перевищують частоту відсічення прямокутних хвилеводів, дана структура поводиться як електромагнітний кристал, у якого є зони «замикання» і зони «пропускання» електромагнітних хвиль.

Ключові слова: екран скінченної товщини, електромагнітний кристал, коефіцієнт відбиття, позамежний хвилевід, прямокутний хвилевід, резонатор Фабрі–Перо

Стаття надійшла до редакції 25.05.2017
PACS 41.20.–q
УДК 621.396
Radiofiz. elektron. 2017, 22(3): 3-7
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Grigoriev V. Bistability, multistability and non-reciprocal light propagation in Thue-Morse multilayered structures. New J. Phys. 2010. Vol. 12. P. 053041(20 p.).
  2. Zhukovsky S. V. Perfect transmission and highly asymmetric light localization in photonic multilayers. Phys. Rev. A. 2010. Vol. 81, N. 5. P. 053808(6 p.).
  3. Zhukovsky S. V. All-optical diode action in asymmetric nonlinear photonic multilayers with perfect transmission resonances. Phys. Rev. A. 2011. Vol. 83, N. 2. P. 023818(6 p.).
  4. Вендик И. Б., Вендик О. Г. Метаматериалы и их применение в технике сверхвысоких частот (Обзор). Журнал технической физики. 2013. Т. 83, вып. 1. С. 3–28.
  5. Ветлужский А. Ю. Эффективные электрофизические свойства металлических электромагнитных кристаллов. Журнал радиоэлектроники. 2015. № 1. С. 1–7.
  6. Грибовский А. В., Кузьмичев И. К. Резонатор Фабри– Перо, образованный двумя экранами с прямоугольными отверстиями. Радиофизика и радиоастрономия. 2016. Т. 21, № 1. С. 58–64.
  7. Lytvynenko L. M. and Prosvirnin S. L. Wave Diffraction by Periodic Multilayer Structure. Cambridge: Scientific Publ., 2012. 158 p.
  8. Грибовский А. В., Просвирнин С. Л., Резник И. И. Отражательная фазированная антенная решетка из прямоугольных волноводов конечной глубины. Радиофизика и радиоастрономия. 1997. Т. 2, № 1. С. 52–60.