• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕСТРОЮВАННЯ ХВИЛЕВІДНО-КОАКСІАЛЬНОГО РЕЗОНАТО-РА НА ТЕМ-КОЛИВАННЯХ РЕЗОНАНСНИМ КОРОТКОЗАМИКАЮЧИМ ПОРШНЕМ

Білоус, РІ, Скуратовський, ІГ, Хазов, ОІ, Шахова, ГС
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
Е-mail: briz@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2017.04.082
Мова: російська
Анотація: 

Перестроювані резонансні структури є основою багатьох надвисокочастотних приладів (генераторів, фільтрів, хвиле-мірів). Одним з різновидів цих структур є хвилевідно-діелектричні та хвилевідно-коаксіальні резонатори на позамеж-них хвилеводах (ХДР та ХКР).
Основною проблемою в перестроюваних резонаторах з рухомим короткозамикаючим (КЗ) поршнем є недосконалий контакт поршня зі стінками хвилеводу, що знижує добротність резонатора. Цю проблему можна вирішити за допомогою дросельних поршнів.
У цій роботі експериментально вивчено особливості перестроювання ХКР на ТЕМ-коливаннях за допомогою РКЗ-поршня – різновиду дросельних поршнів. Показано високу ефективність РКЗ-поршня. Наведено добротності ХКР, перестроюваних КЗ- і РКЗ-поршнями.
Дослідження були виконані в діапазоні 6,7…12,7 ГГц та показали можливість застосування РКЗ-поршня для підвищення добротності перестроюваного ХКР на ТЕМ-коливан-нях. Надано рекомендації щодо вибору діаметра хвилеводу.

Ключові слова: добротність, коротко-замикаючий поршень, поза-межний хвилевід, резонансна частота, хвилевідно-коаксіальний резонатор

Стаття надійшла до редакції 18.09.2017

УДК 621.372.413
PACS 07.57.-с; 77.22.-d
Radiofiz. elektron. 2017, 22(4): 82-87
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Плодухин Б. В. Коаксиальные диапазонные резонаторы. Москва: Советское радио, 1965. 240 с.
 2. Орлов С. И. Расчет и конструирование коаксиальных резонаторов. Москва: Советское радио, 1970. 253 с.
 3. Воинов Б. С. Широкодиапазонные колебательные системы СВЧ. Москва: Советское радио, 1973. 304 с.
 4. Лебедев И. В. Техника и приборы сверхвысоких частот. Москва–Ленинград: Госэнергоиздат, 1961. Т. 1. 512 с.
 5. Белоус Р. И., Мартынюк С. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г. Свойства перестраиваемого волноводно-диэлектрического резонатора милиметрового диапазона с повышенной добротностью. Радиофизика и электроника. 2015. Т. 6(20), № 1. С. 81–84.
 6. Белоус Р. И., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. Особенности волноводно-диэлектрического резонатора с резонансным короткозамыкающим поршнем. Радиофизика и электроника. 2014. Т. 5(19), № 2. С. 90–93.
 7. Белоус Р. И., Мартынюк С. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. Свойства волноводно-
  диэлектрического резонатора с резонансным коротко-замыкающим поршнем. Радиотехника. 2013. Вып. 174. С. 53–57.
 8. Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. Волноводно-диэлектрический резонатор с резонансным короткозамыкающим поршнем. Радиофизика и электро-ника. 2012. Т. 3(17), № 4. С. 14–17.
 9. Bilous R. I., Motornenko A. P., Khazov O. I., Skuratovskiy I. G. Waveguide-coaxial resonator with wide-range frequency tuning and increased Q-factor. Telecommunications and Radio Engineering. 2016. Vol. 75, Iss. 10. P. 887–894.
 10. Мартынюк С. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. Т- и Н-колебания в волноводно-коаксиальном резонаторе. Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2009. Т. 14, № 1. С. 7–10.
 11. Шестопалов В. П. Морсовские критические точки дисперсионных уравнений. Киев: Наукова думка, 1992. 240 с.