• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ MATRIX PENCIL ДЛЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ МІСЦЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ НАД ЗБУРЕНИМ МОРЕМ

Педенко, ЮО
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: pedenko@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2018.01.010
Мова: російська
Анотація: 

Статтю присвячено проблемі підвищення точності радіолокаційного вимірювання кутів місця маловисотних цілей над морем. Як один із засобів її вирішення в ній досліджується метод Matrix Pencil. Цей метод відноситься до методів високого спектрального розрізнення, проте в ряді публікацій розглядається можливість його використання і для вимірювання кутів приходу радіо-хвиль. Однак ступінь його придатності для вирішення поставленої проблеми вимагає вивчення з урахуванням специфіки умов, при яких здійснюється вимірювання кутів місця маловисотних цілей. Дослідження проводилося шляхом комп’ютерного моделювання. Воно охопило хвилювання моря, при якому виконувалися умови як дзеркального, так і сильного дифузного відбиття. Одним з основних завдань цієї роботи було з’ясування граничних точностей вимірювання, що досягаються за допомогою методу в умовах, коли в якості завади враховується дифузне відбиття від моря (дзеркальний сигнал поряд з прямим сигналом від цілі виступає в якості вимірюваного сигналу). Виявилося, що за цим показником метод Matrix Pencil не тільки не посту-пається методу MUSIC, але і в деякій мірі перевершує його. Іншим важливим завданням було вивчення впливу на точність вимірювань апріорних параметрів методу: кількості вимірюваних сигналів, значення так званого pencil-параметра і кількості просторових виборок сигналу на заданій апертурі антени. У результаті розроблено рекомендації щодо вибору цих параметрів, що дозволяють мінімізувати похибки вимірювання кутів місця. Виконане дослідження розширює уявлення про шляхи підвищення точності вимірювань кутів місця маловисотних цілей над збуреним морем.

Ключові слова: Matrix Pencil, дзеркальне відбиття, дифузне відбиття, комп’ютерне моделювання, кут місця, маловисотна ціль, теплові шуми, точність вимірювання

Стаття надійшла до редакції 26.10.2017
PACS 02.10.Yn, 02.70.−c, 05.40.Ca, 06.20.Dk, 07.05.Tp, 84.40.−x
УДК 621.396.969.13
Radiofiz. elektron. 2018, 23(1): 10-18
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Becкman P., Spizzichino A. The scattering of electromagnetic wave from rough surface. London: Pergamon press, 1963. 303 p.
 2. Barton D. K. Low-Angle Tracking. Proceedings of the IEEE. 1974. Vol. 62, N 6. P. 687–704.
 3. Зотов С. А., Макаров Е. С., Нечаев Ю. Б. Методы сверхразрешения в задачах радиопеленгации. Информационные процессы и технологии в обществе и экономике. 2006. № 3. C. 12–26.
 4. Дрогалин В. В., Меркулов В. И., Родзивилов В. А., Федоров И. Б., Чернов М. В. Алгоритмы оценивания угловых координат источников излучений, основанные на методах спектрального анализа. Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. 1998. № 2. С. 3–17.
 5. Педенко Ю. А. Выбор параметров метода root-MUSIC при радиолокационном измерении углов места целей вблизи поверхности моря. Радиофизика и электроника. 2013. T. 4(18), № 1. С. 53–58.
 6. Педенко Ю. А. Радиолокационное измерение углов места маловысотных целей над морем методом root-MUSIC в условиях помех от сигналов многолучевого распространения и тепловых шумов пеленгатора. Радиофизика и электроника. 2016. Т. 7(21), № 1. С. 22–33.
 7. Педенко Ю. А. Измерение углов места целей над морем с использованием метода root-MUSIC. Выбор решения. Радиофизика и электроника. 2014. Т. 5(19), № 4. С. 3341.
 8. Sarkar T. K., Pereira O. Using the matrix pencil method to estimate the parameters of a sum of complex exponential. IEEE Antennas Propag. Mag. 1995. Vol. 37, N 1. P. 48–55.
 9. Разсказовский В. Б., Педенко Ю. А. Модель поля миллиметровых и сантиметровых волн над морем для исследования методов измерения углов места низколетящих целей. Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2003. Т. 8, № 1. С. 22–33.