• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Калібрування радіометра за відносними вимірюваннями температури яскравості неба під різними кутами місця

Кабанов, ВО
Organization: 

 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна

E-mail: kabanov@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2020.02.022
Мова: російська
Анотація: 

 

Предмет і мета роботи. Одним з актуальних напрямків дистанційного зондування навколишнього середовища є пасивне зондування атмосфери у НВЧ-діапазоні. Найбільш складним завданням радіометричних вимірювань є калібрування вимірювальної системи. Це пов'язано з відсутністю зовнішніх калібрувальних елементів, яскравісна температура яких відома з високою точністю. У статті розглядається спосіб визначення яскравісної температури небосхилу, заснований на відносних вимірюваннях під різними кутами місця. Визначені у такий спосіб уточнені значення температури яскравості можуть бути використані для калібрування радіометричної системи.

Методи і методологія. За основу було покладено залежність яскравісної температури атмосфери від кута місця в рамках плоскошаруватої ізотермічної моделі атмосфери. Вимірювання проводилися за допомогою радіометричної системи трисантиметрового діапазону з рупорно-параболічною антеною, яка суміщена з метеолокатором МРЛ-1 і має доступ до всього діапазону кутів місця. Крім того, для вимірювань з вікна будівлі було застосовано поєднану установку радіометрів двох діапазонів (10 і 36 ГГц).

Результати роботи. Проаналізовано і випробувано запропоновану раніше методику калібрування радіометричної системи за температурою небосхилу, яку визначено за допомогою відносних вимірювань під різними кутами місця. Досліджено можливість калібрування у випадку недоступності вимірювань у зеніті.

Висновок. Запропонований метод визначення температури небосхилу за допомогою відносних вимірювань під різними кутами місця значно підвищує точність калібрування радіометричної системи і розширює діапазон погодних умов, при яких таке калібрування допустиме. Показано можливість калібрування радіометричної системи за температурою небосхилу у випадку недоступності вимірювань у зеніті.

Ключові слова: відносні вимірювання, калібрування, радіометр, яскравісна температура

Стаття надійшла до редакції 17.09.2019
PACS: 92.60.H-, 92.60.if, 92.60.Ta, 93.85.-q
УДК 621.396.967;551.510.52
Radiofiz. elektron. 2020, 25(2): 22-28
Повний текст (PDF)

References: 
  1. Михайлов В.Ф., Брагин И.В., Брагин С.И. Микроволновая спутниковая аппаратура дистанционного зондирования Земли: учеб. Пособие для вузов. Санкт-Петербург: СПбГУАП, 2003. 404 с.
  2. Мельник Ю.А., Зубкович С.Г., Степаненко В.Д. Радиолокационные методы исследования Земли. Под ред. Ю.М. Мельника. Москва: Сов. Радио, 1980, 264 с.
  3. Кабанов В.А. Радиометр для метеорологических измерений с точной калибровкой по яркостной температуре неба. Радиофизика и электроника. 2016. Т. 7(21), № 3. С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.15407/rej2016.03.011.
  4. Справочник по радиолокации: в 4-х т. Т.4. Под ред. М. Сколника. Пер. с англ. Под ред. К.Н. Трофимова. Москва: Сов. Радио, 1978. 376 с.
  5. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Релятивистская астрофизика. Москва: Наука, 1967. 656 с.