• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Дослідження поширення радіохвиль сантиметрового діапазону над морем із використанням високопотенційної доплерівської РЛС

Горобець, ВМ, Синицький, ВБ, Хоменко, СІ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: vgorobets777@gmail.com

https://doi.org/10.15407/rej2021.01.012
Мова: українська
Анотація: 

 

Предмет і мета роботи. Стаття присвячена дослідженням поширення радіохвиль сантиметрового діапазону над морем у прибережній зоні. Особливий інтерес представляють вимірювання множника ослаблення радіохвиль у зоні півтіні і глибокої тіні. Метою роботи є вивчення умов поширення радіохвиль НВЧ-діапазону на загоризонтній трасі в прибережній зоні з використанням радіолокаційного методу.

Методи і методологія роботи. Розроблено й апробовано радіолокаційний метод вимірювання множника ослаблення сантиметрових хвиль на загоризонтній трасі протяжністю 60 км у приводному шарі тропосфери. Для досліджень використовувалися високопотенційна РЛС і доплерівські імітатори цілі (відповідачі). Експерименти включали в себе вивчення часових характеристик сигналів від імітаторів радіолокаційних цілей, які знаходились на різній висоті, і просторової структури поля за допомогою відповідача, що рівномірно переміщався по висоті від 1 до 27 м за 25 хв.

Результати роботи. Розроблено та виготовлено макет високопотенційної когерентної доплерівської радіолокаційної станції (РЛС) неперервного випромінювання сантиметрового діапазону радіохвиль. Розроблено й апробовано радіолокаційний метод вивчення умов поширення радіохвиль НВЧ-діапазону в зоні тіні з використанням РЛС неперервного випромінювання і доплерівських відповідачів з ефективною площею розсіювання близько 60 м 2.

Висновок. Показано, що за допомогою запропонованого методу можна впевнено спостерігати сигнали від відповідачів на приводних трасах на дистанціях до двох дальностей радіогоризонту. Цей метод може бути використаний для калібрування РЛС у процесі вирішення різних локаційних задач у прибережній зоні: виявлення та супроводження малорозмірних і низько літаючих радіолокаційних цілей, їх розпізнавання і т. ін. Іл. 6. Бібліогр.: 14 назв.

Ключові слова: доплерівський відповідач, загоризонтне поширення, множник ослаблення, РЛС

Стаття надійшла до редакції 14.08.2020
УДК 621.396.96
Radiofiz. elektron. 20010, 26(1): 12-19
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Kerr D.E. Transmission along the California coast: Propagation of short radio waves. Ed. D.E. Kerr. McGraw-Hill, 1951. P. 328–335.
 2. Брауде С.Я., Герман В.Л., Островский И.Е., Безуглый И.М., Амосов И.В., Блиох П.В., Санин Ф.С., Цукерник В.М., Шамфаров Я.Л. Распространение электромагнитных колебаний сантиметрового диапазона над морем при наличии «атмосферного волновода» в условиях повышенной рефракции. Москва: Советское радио, 1951. 153 с.
 3. Шульга В.Ф., Рязанцев В.Ю., Кива Ф.В., Дорфман Н.А. Экспериментальные данные о распространении сантиметровых радиоволн за горизонтом над поверхностью океана. Труды ИРЭ АН УССР. Т. 10. Харьков, 1962. С. 15–31.
 4. Рязанцев В.Ю. Исследование распространения сантиметровых и дециметровых радиоволн в зоне полутени и глубокой тени над поверхностью океана: дис. … канд. техн. наук.; Ин-т радиофизики и электрон. АН УССР. Харьков, 1963. 173 с.
 5. Hitney N.V., Richter J.H. Integrated Refractive Effects Prediction System (IREPS). Nav. Eng. J. 1976. Vol. 88, Iss. 2. P. 257–262. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1559-3584.1976.tb03831.x.
 6. Hattan C.P., Patterson W.L., Hitney H.V., Paulus R.A., Anderson Κ.D. and Lindem G.E. IREPS Revision 2.2 User`s manual. Naval Ocean Syst. Cen. Teach. Doc. 659. Oct. 1983. P. 561.
 7. Мыценко И.М. Исследование распространения радиоволн сантиметрового диапазона при наличии волновода испарения. Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2008. Т. 13, № 2. С. 173–177.
 8. Мыценко И.М., Роенко А.Н., Хоменко С.И. Диагностика и прогнозирование дальности действия судовых навигационных РЛС трехсантиметрового диапазона. Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. Харьков, 2001. Т. 6, № 1. С. 67–71.
 9. Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере. Под ред. Г.И. Хлопова. Киев: Наукова думка, 2010. 263 с.
 10. Волков А.В., Латышев К.В., Кошель К.В., Славутский Л.А., Шевцов Б.М., Шишкарев А.А. Пространственные изменения уровня радиолокационных отражений от морской поверхности в условиях сверхрефракции. Изв. вузов. Радиофизика. 1990. Т. 33, № 12. С. 1423–1424.
 11. Волков А.В., Кошель К.В., Латышев К.В., Славутский Л.А., Шевцов Б.М., Шишкарев А.А. Использование радиолокационных отражений от морской поверхности для изучения рефракции радиоволн. XVI Всесоюз. конф. по распространению радиоволн. Харьков, 1990. Ч. 2. С. 69.
 12. Mytsenko I.M., Khomenko S.I. Using the signal reflected from sea surfau for prediction of coverage range of marine navigational microwave radars. Telecommunications and Radio Engineering. 2005. Vol. 63, Iss. 8. P. 699–705.
 13. Аренберг А.Г. Распространение дециметровых и сантиметровых волн. Москва:  Советское радио, 1957. 303 с.
 14. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. Москва: Связь, 1972. 336 с.