• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД ЗШИВАННЯ В ТЕОРІЇ ДИФРАКЦІЇ МОД ХВИЛЕВОДІВ. Частина 4. ШВИДКІСТЬ ЗБІЖНОСТІ ПРОЕКЦІЙНИХ НАБЛИЖЕНЬ

Петрусенко, ІВ, Сіренко, ЮК
Organization: 

1Універсітет митної справи та фінансів
8, вул. Рогальова, Дніпропетровськ, 49000, Україна
E-mail: petrusigor@yahoo.com

2Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України
12, вул. Ак. Проскури, Харків, 61085, Україна

3Евразійскій національний університет ім. Л. Н. Гумільова
2, вул. Мірзояна, Астана, 010000, Республіка Казахстан
Е-mail: yks@bk.ru

https://doi.org/10.15407/rej2015.02.015
Мова: російська
Анотація: 

У цій частині роботи продовжено викладення основ розробленого узагальнення методу зшивання для аналізу розсіювання мод хвилеводів. Розглядається задача аналітичної оцінки швидкості збіжності проекційних наближень до операторних формул Френеля, безумовна збіжність яких була доведена раніше. На прикладі канонічної скалярної задачі дифракції хвиль на сходинці в прямокутному хвилеводі надано виведення похибки наближень операторів відбиття й проходження хвиль. Показано, що поставлена проблема вирішується через розгляд сильної Р-збіжності проекційного подання амплітудного оператора розсіювання. В результаті вперше знайдена аналітична оцінка швидкості збіжності наближень до операторів розсіювання, отриманих методом редукції операторних формул Френеля. Правильність знайдених закономірностей підтверджена числовим розрахунком. Отримані результати дозволяють визначити обчислювальну ефективність узагальненого методу зшивання

Ключові слова: метод зшивання, операторні формули Френеля, швидкість збіжності наближень

Стаття надійшла 19.05.2015 г.
PACS     41.20.Jb
УДК 517.9+535.4
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 15-19
Повний текст (PDF)
 

References: 
  1. Петрусенко И. В. Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. I. Формулы Френеля для операторов рассеяния / И. В. Петрусенко, Ю. К. Сиренко // Радиофизика и электрон. – 2012. – 3(17), № 3. – С. 8–15.
  2. Петрусенко И. В. Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. II. Сходимость проекционных приближений / И. В. Петрусенко, Ю. К. Сиренко // Радиофизика и электрон. – 2012. – 3(17), № 4. – С. 18–21.
  3. Петрусенко И. В. Обобщенный метод сшивания в теории дифракции волноводных мод. III. Рассеяние волн на резонирующих неоднородностях / И. В. Петрусенко, Ю. К. Сирен-ко // Радиофизика и электрон. – 2012. – 3(17), № 4. – С. 22–28.
  4. Треногин В. А. Функциональный анализ / В. А. Треногин. – М.: Физматлит, 2002. – 488 с.
  5. Petrusenko I. V. Generalization of the power conservation law for scalar mode-diffraction problems / I. V. Petrusenko, Yu. K. Sirenko // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – 68, N 16. – Р. 1399–1410.
  6. Миттра Р. Аналитические методы теории волноводов / Р. Миттра, С. Ли; пер. с англ. под ред. Г. В. Воскресенского. – М.: Мир, 1974. – 327 с.