• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ШУМАНІВСЬКІ РЕЗОНАНСИ У МОДЕЛІ ГРОЗОВОЇ АКТИВНОСТІ, ЩО РІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНА ПО ЗЕМНІЙ КУЛІ

Галюк, ЮП
Organization: 

Санкт-Петербурзький державний університет
35, Університетський просп., Санкт-Петербург, Петергоф, 198504, Росія
E-mail: galyuck@paloma.spbu.ru

https://doi.org/10.15407/rej2015.04.003
Мова: російська
Анотація: 

Інтерес до явища шуманівських резонансів пояснюється тим, що це один з небагатьох інструментів, за допомогою яких можна дослідити властивості нижньої іоносфери, вимірювання яких прямими методами вкрай складне (супутники літають вище, а метеозонди – нижче). Саме явище    зобов’язане наявності у діапазоні наднизьких частот навколосвітніх електромагнітних хвиль, які викликані світовою грозовою активністю. У процесі розв’язання обернених задач вкрай важливо мати максимально адекватну математичну модель явища, за допомогою якої шляхом заміни параметрів домагаються найкращого збігу теорії з експериментом. У статті викладено строгі методи розрахунку полів діапазону наднизьких частот у моделі регулярного хвилеводу «Земля–ізотропна іоносфера», а також електричної та магнітної компонент потужності шуму.

Ключові слова: метод Монте-Карло, наднизькі частоти, профіль провідності іоносфери, світова грозова активність, функції Лежандра, шуманівські резонанси

Стаття надійшла  12.10.2015 г.
PACS     92.60.Ta, 94.20.Bb, 94.20.Ws
УДК 537.87:550.380.2
Radiofiz. elektron. 2015, 20(4): 3-9
Повний текст (PDF)
 

References: 
  1. Блиох П. В. Глобальные электромагнитные резонансы в полости Земля-ионосфера / П. В. Блиох, А. П. Николаенко, Ю. Ф. Филиппов. - К.: Наук. думка, 1977. - 199 с.
  2. Nickolaenko A. P. Resonances in the Earth-ionosphere cavity / A. P. Nickolaenko, M. Hayakawa. – Dordrecht-Boston-L.: Kluwer Academic Publ., 2002. – 380 p.
  3. Williams E. R. Distinguishing ionospheric models using Schumann resonance spectra / E. R. Williams, V. C. Mushtak, A. P. Nickolaenko // J. Geophys. Res. – 2006. – 111, Iss. D16. – D16107 (10 p.).
  4. ГалюкЮ.П. Сравнение точного и приближенного решения задачи о шумановском резонансе для профиля проводимости с «коленом» // Ю.П.Галюк, А.П.Николаенко, М.Хайакава // Радиофизика и электрон. – 2015. – 6(20), №2. – . 40–47.
  5.  Г. Бейтмен, А. Эрдейи; пер. с англ. Н. Я. Виленкина. –     2-е изд., стереотип. – М.: Наука, 1973. – 294 с.
  6. Абрамовиц М. Справочник по специальным функциям / М. Абрамовиц, И. Стиган. – М.: Наука, 1973. – 832 с.
  7. Кириллов В. В. Двумерная теория распространения электро-магнитных волн СНЧ-диапазона в волноводе Земля–ионосфера / В. В. Кириллов // Изв. вузов. Paдиофизикa. – 1996. – 39, № 12. – С. 1103–1112.